I praksis på Glimt recoverysenter – «Jeg har fått mer troen på meg selv!»

Kom som du er

Glimt recoverysenter på Heimdal i Trondheim kan du komme som du er og være deg selv på godt og vondt. Glimt er et kreativt treffsted, og du som bruker stedet får være med på å bestemme hva slags aktiviteter som skal foregå der.

Senteret har siden oppstarten hatt flere praksisplasser. Vi har snakket med Silje og Elizabeth om hvordan det egentlig er å være i praksis på Glimt recoverysenter. Engasjementet er til å ta og føle på. Før første spørsmål er stilt er allerede praten godt i gang.

– Jeg trives godt!

Silje Juliebø

– Vi er et sterkt team!

Elizabeth Lervaag

Silje begynte i praksis allerede ved oppstarten på senhøsten i 2019, mens Elizabeth kom til i januar. Det betyr at begge har fått være med på reisen fra nyetablert til godt etablert tilbud.

– Det har vært spennende! Nå har Glimt funnet identiteten sin mer, det var litt svevende i starten. Mye har kommet på plass etter hvert som tilbudet har utviklet seg. Vi har hatt kreative verksted, halloweek og juleverksted. Det er kult å se at ting faller på plass og at det ikke er noe stress, sier Silje. – Jeg har lært hvor fleksible vi faktisk er, føyer Elizabeth til.

Skaper sin egen arbeidshverdag

På Glimt har Silje og Elizabeth opplevd å få skape sin egen arbeidshverdag, med utgangspunkt i deres egne og deltakernes interesser.

– Vi har startet en plantegruppe etter en kombinasjon av ønske fra deltakere og egen interesse hos meg og andre som jobber her.

Silje

Det å kunne være til bruk for noe er viktig for begge. Det å føle at du har en verdi, at du betyr noe for andre og settes pris på. I jobben på Glimt har de blitt tryggere på seg selv og hva de vil drive med. Elizabeth synes muligheten hun får til personlig utvikling er spennende. Hun er også student på KBT fagskole, og føler hun får brukt teorien hun lærer der i praksis på Glimt.

– Vi har fellesmøte hver tirsdag. Der er det åpent for alle å komme med idéer og tilbakemeldinger. Vi har en deltakerstyrt komité med eget budsjett. Det er deltakerne som skal skape plassen. For eksempel juleverkstedet. Det var flere som ønsket å ha det, og da kjøpte komitéen inn noe utstyr, som perler.  Musikkterapi og kunstterapi har vært populære tilbud!

De menneskelige møtene

Begge er enige om at møtet med menneskene er noe av det mest givende og spennende ved å være praktikant på Glimt.  Alle er forskjellige og har mye å lære av hverandre. Silje har sosionomutdanning, og mener feltet med sosialt arbeid er veldig spennende. I praksisen på Glimt ønsker hun å gi noe tilbake. – Vi kan bygge noe sammen, og miljøarbeid fører til mestring.

Møtet med menneskene gir dem nye perspektiver, både på det å være mennesker og på sine egne erfaringer. Å se at den støtten de gir kan hjelpe andre, opplever de som veldig givende. – Det er mange talentfulle mennesker her, og jeg synes mennesker er veldig spennende!, sier Elizabeth

Som praktikanter oppleves Silje og Elizabeth som et slags mellomnivå for noen av deltakerne på Glimt. Selv om det er en flat struktur på stedet, fornemmer de at noen av deltakerne er opptatt av roller. Andre som jobber på Glimt har flere administrative oppgaver, som gjør at de kan ha litt mer kontortid. Som praktikanter er de mest ute i miljøet på Glimt.  Det tror praktikantene har gjort at flere synes det er lettere å ta kontakt med dem selv. Det er likevel ikke alle samtaler de trenger å ta når de jobber i praksis.

– Det er rom for å delegere vanskelige oppgaver – og vi har et bra team på Glimt!  Som praktikant er det noen samtaler man ikke KAN ta. Da må noen andre ta over.

Silje

Mentorveiledning fra en erfaringskonsulent

I praksisperioden har de fått mentorveiledning fra en erfaringskonsulent. Der har de fått tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som kan gjøres annerledes. Veiledningen gir dem også en mulighet til å snakke litt dypere om det, og til å få en etisk refleksjon rundt jobben. Med mentoren får de hjelp til å bli mer bevisst på sine egne styrker og svakheter – når noen utenfra kan se på helheten, ser de kanskje noe du ikke tenker på selv.

Vi får direkte og konkrete tilbakemeldinger, det er fantastisk!

Elizabeth

Det betyr mye for dem å ha en erfaringskonsulent som mentor. Å møte noen som har gjennom det samme som dem selv, med arbeidstrening. Mentoren har gitt dem ærlige tilbakemeldinger, for eksempel «Nå ser jeg at du er sliten, stemmer det?». – Man møter menneskene på en annen måte som erfaringskonsulent. Åpenhet er bra, sier Silje.

Silje og Elizabeth trives godt i praksis på Glimt recoverysenter

Forventninger til fremtiden

Selv om ingen av dem vet nøyaktig hva de skal gjøre i fremtiden, er begge klare på at de ønsker å jobbe med mennesker. Silje ønsker å kunne bruke sosionomutdannelsen sin, og sine egne erfaringer. – Jeg vil møte mennesker, og ikke sitte for mye på et kontor med saksbehandling.

Elizabeth synes en jobb som erfaringskonsulent virker veldig forlokkende, og kan godt tenke seg å jobbe på et treffsted når hun er ferdig som student ved KBT fagskole. Aller helst Glimt. Så mye lenger fram enn det har hun ikke turt å tenke akkurat nå.

Da jeg fikk høre om rollen som Erfaringskonsulent sa jeg «HVA? Kan du jobbe som DET? Kan du bruke dine egne erfaringer fra sykdom i en jobb, liksom?»

Treffsted i en digital hverdag

Da koronapandemien slo ned over landet måtte også Glimt stenge dørene en periode. Det ble en bratt læringskurve for mange, også gjengen på Glimt recoverysenter. Samtidig ble den digitale hverdagen en inngangsport for nye mennesker.

Det er interessant at vi begynte med digitale tilbud, vi nådde andre folk enn ellers! Digitale tilbud fungerer likevel annerledes enn fysiske, det blir en annen dynamikk, og det fungerer ikke for alle. Og så blir man fortere sliten av digitale samtaler.

Silje

Da Glimt kunne åpne dørene igjen, måtte de starte litt på nytt. Noen var skeptiske til å komme, og flere deltakere snakker ennå litt om det. For noen blir det frustrerende med alle restriksjonene og synes det blir litt masete. Andre er veldig opptatt av smittevern, og det har de gode rutiner for på Glimt.

– Folk føler seg trygge her!

Følg KBT i sosiale medier