Skal sammenligne bruk av erfaringskonsulenter i Norge og Canada

Ansatte og styret i KBT gjennomførte høsten 2016 en vellykket studietur til Ontario i Canada, og besøkte aktuelle virksomheter innenfor psykisk helse- og rusfeltet. Vi besøkte brukerstyrte sentre som Krasman Centre og Stella’s place samt Canadian Mental Health Association Toronto, Ontario Evaluation Society, St. Joseph’s Health Centre Toronto  og McMaster University. Som et resultat av besøkene, har KBT sammen med NTNU fått etablert et samarbeidsprosjekt med McMaster University i Hamilton utenfor Toronto.

Prosjektleder er Assistant Professor of Health Policy and Management ved McMaster University’s DeGroote School of Business, Gillian Mulvale (bildet).

I disse dager gjennomføres det en komparativ studie rettet mot erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenesten i Norge og Canada. I prosjektet skal man kartlegge og sammenligne status for erfaringskonsulenter mht. rammebetingelser, deres arbeidsoppgaver, samt hvilken posisjon og rolle de har fått i forhold til andre medarbeidere og ledere. Vi vil også undersøke hvordan de som mottar oppfølging og bistand fra erfaringskonsulenter opplever det.

Målet er å forstå hvordan man effektivt kan integrere erfaringskonsulenter blant helsepersonell, hvordan man kan skape organisatorisk og politisk støtte for samarbeid med erfaringskonsulenter, hvordan samarbeidsklima, politiske og organisatoriske faktorer påvirker bruk av erfaringskonsulenter, og hvorvidt det trenges strukturelle- og prosessuelle endringer.

Det man tar sikte på å oppnå gjennom prosjektet er:

  • Eksempler på hvordan erfaringskonsulenter kan integreres i helsetjenestene
  • Et webbasert verktøy for erfaringskonsulenter, tjenesteytere, ledere, beslutningstakere, brukere
  • Et begrepsmessig rammeverk for videre forskning

På norsk side er det KBT som er den sentrale aktøren, og her er det etablert en prosjektgruppe som står for datainnsamling og analyse. Det er også etablert en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra Norge og Canada. Møtene gjennomføres via videokonferanser. Første del av prosjektet skal være avsluttet i mars 2018.