Stillingsutlysning: erfaringskonsulent/miljøarbeider. Lyst til å bygge opp og drifte Heimdal treffsted?

Heimdal treffsted skal være et lavterskeltilbud og en åpen møteplass for personer med psykiske helseutfordringer som ønsker sosial kontakt, deltakelse i aktiviteter eller å motta helsehjelp.

Treffstedet vil være et utviklingsarbeid basert på recoverytankegang. Det skal være en kulturell plattform med fokus på å bygge opp under deltakernes interesser, ressurser og talenter. Treffstedet skal understøtte en meningsfull hverdag gjennom å være en læringsarena og et sosialt møtepunkt, og bidra til hverdagsmestring. Det vil legges til rette for deltakelse i ulike aktiviteter, slik som arbeid med forskjellige kunstuttrykk, fysisk aktivitet, samt matlaging og drift av en mindre kantine. Det vil være et sterkt fokus på brukermedvirkning både når det gjelder oppbygging og drift av treffstedet. Deltakere ved treffstedet forventes å bidra inn i driften, hvor åpningstider vil være fra 10:00 til 17:00 på hverdager, eventuelt også noen aktiviteter i helgene.

Treffstedet drives under lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

En stilling skal bemannes.

Arbeidsoppgaver for erfaringskonsulent/miljøarbeider:

 • Din hovedoppgave er tilstedeværelse i miljøet. Deltakers behov står i sentrum, og samarbeidet mellom deltaker og deg som erfaringskonsulent bygger på en recoverytankegang
 • Snakke med, støtte og motivere deltakerne på treffstedet
 • Delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte, organisere og gjennomføre de ulike aktivitetene.
 • Være en omsorgsperson og aktiv deltaker i daglige gjøremål.

Utdanningskrav for miljøarbeider:

 • Det stilles ingen formalkrav til utdannelse, men relevant utdannelse kan være en fordel.
 • Relevant arbeidserfaring innen psykisk helsefeltet vektlegges.
 • Erfaring fra kunstnerisk aktivitet, musikkarbeid, kokkefag eller annet vil telle positivt for stillingen.
 • Egenerfaring fra å være bruker/pasient eller pårørende til offentlige helse- og sosialtjenester vil vektlegges.

Som vår nye kollega er du:

 • Strukturert, analytisk og nysgjerrig.
 • Punktlig, pålitelig og fleksibel.
 • Selvdreven og har evne å håndtere flere baller i luften samtidig.
 • En lagspiller som liker å motivere andre og samarbeide i nettverk.
 • Er tydelig og med gode kommunikasjonsegenskaper og skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kollegaer ved et ledende kompetansesenter for dokumentasjon av brukererfaringer og styrking av erfaringskunnskapen i utvikling av tjenester.
 • Et aktivt miljø med spennende og utfordrende prosjekter.
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering.
 • Gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn fra lønnstrinn fra kr 340 000 til fra kr 400 000 ut fra statens lønnsregulativ.

Søknad

Søknadsfrist: 30.09.2019

Send søknad til: soknad@kbtkompetanse.no

Søknad og CV sendes som vedlegg til e-post. Søknad og CV ønskes fortrinnsvis som worddokument eller PDF.

Om stillingen

Stillingstittel: Erfaringskonsulent

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Stillingsprosent: 50

Antall stillinger: 2

Arbeidsdager: Ukedager og lørdager

Arbeidstid: Dagtid

Oppstart: Etter avtale

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Maya Blomström

Stillingstittel: Prosjektkoordinator

Telefon: 934 60 415

E-post: maya.blomstrom@kbtkompetanse.no

Om arbeidsgiveren

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling. Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer.

Vi jobber med evalueringer av helsetjenester og er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker. Vi bidrar med prosjekter som fremmer innovasjon (nyskaping) i et brukerperspektiv og jobber med brukerrelaterte forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner. KBT har flere prosjekter som samler, dokumenterer og sprer kunnskap om brukeres/pasienters erfaringer. Gjennom systematikk og metodekunnskap vil KBT styrke brukere, brukerrepresentanter, brukerorganisasjoner, tjenester og offentlige myndigheter med dokumenterte erfaringsinnspill for å styrke en god dialog om tjenesteutvikling.