Stillingsutlysning teamleder/musikkterapeut: Lyst til å bygge opp og drifte Heimdal treffsted?

Heimdal treffsted skal være et lavterskeltilbud og en åpen møteplass for personer med psykiske helseutfordringer som ønsker sosial kontakt, deltakelse i aktiviteter eller å motta helsehjelp.

Treffstedet vil være et utviklingsarbeid basert på recoverytankegang. Det skal være en kulturell plattform med fokus på å bygge opp under deltakernes interesser, ressurser og talenter. Treffstedet skal understøtte en meningsfull hverdag gjennom å være en læringsarena og et sosialt møtepunkt og bidra til hverdagsmestring. Det vil legges til rette for deltakelse i ulike aktiviteter, slik som arbeid med forskjellige kunstuttrykk, fysisk aktivitet, samt matlaging og drift av en mindre kantine. Det vil være et sterkt fokus på brukermedvirkning både når det gjelder oppbygging og drift av treffstedet. Deltakere ved treffstedet forventes å bidra inn i driften, hvor åpningstider vil være fra 10:00 til 17:00 på hverdager, eventuelt også noen aktiviteter i helgene.

Treffstedet drives under lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Arbeidsoppgaver for teamleder musikkterapeut i 100 % stilling:

 • Ansvar for faglig drift av treffstedet, personaloppfølging og budsjettansvar
 • Ansvar for forsvarlig journalføring når helsehjelp gies
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid deltakere og øvrig personale
 • Bygge opp under deltakernes interesser og motivere dem til å ta i bruk egen kompetanse og erfaringer
 • Motivere deltakerne til brukermedvirkning og medansvar for driften
 • Etablere tiltak basert på musikk, aktivitet og bevegelse som fremmer helse, mestring og livskvalitet
 • Tilby musikkaktivitet, enten individuelt tilrettelagt eller fellesskapsorientert
 • Sammen med deltakerne utforske aktiviteter som samspill, lytting, fremføringer, studioinnspilling og låtskriving. I tillegg sørge for at musikkdeltagelsen gir muligheter for gode samtaler/refleksjoner og gode felles opplevelser.
 • Lede et team for å tilby et godt tilbud til deltakerne på treffstedet
 • Tilby helserelaterte samtaler med deltakerne og bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

Utdanningskrav for teamleder:

 • Femårig profesjon i musikkterapi
 • Relevant arbeidserfaring innen psykisk helse og ledelse vektlegges.
 • Erfaring fra kunstnerisk aktivitet, musikkarbeid, eller annet vil telle positivt for stillingen.
 • Egenerfaring fra å være bruker/pasient eller pårørende til offentlige helse- og sosialtjenester vil vektlegges.
 • Lønnsramme teamleder mellom kr 475 000 til kr 560 000 i årslønn.

Som vår nye kollega er du:

 • Strukturert, analytisk og nysgjerrig.
 • Punktlig, pålitelig og fleksibel.
 • Selvdreven og har evne å håndtere flere baller i luften samtidig.
 • En lagspiller som liker å motivere andre og samarbeide i nettverk.
 • Er tydelig og med gode kommunikasjonsegenskaper og skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kollegaer ved et ledende kompetansesenter for dokumentasjon av brukererfaringer og styrking av erfaringskunnskapen i utvikling av tjenester.
 • Et aktivt miljø med spennende og utfordrende prosjekter.
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering.
 • Gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Søknadsfrist: 30.09.2019

Send søknad til: soknad@kbtkompetanse.no

Søknad og CV sendes som vedlegg til e-post. Søknad og CV ønskes fortrinnsvis som worddokument eller PDF.

Om stillingen

Stillingstittel: Teamleder kulturtilrettelegger/musikkterapeut

Sted: Trondheim

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1

Arbeidsdager: Ukedager og lørdager

Arbeidstid: Dagtid

Oppstart: Etter avtale

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Maya Blomström

Stillingstittel: Prosjektkoordinator

Telefon: 934 60 415

E-post: maya.blomstrom@kbtkompetanse.no

Om arbeidsgiveren

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling. Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer.

Vi jobber med evalueringer av helsetjenester og er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker. Vi bidrar med prosjekter som fremmer innovasjon (nyskaping) i et brukerperspektiv og jobber med brukerrelaterte forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner. KBT har flere prosjekter som samler, dokumenterer og sprer kunnskap om brukeres/pasienters erfaringer. Gjennom systematikk og metodekunnskap vil KBT styrke brukere, brukerrepresentanter, brukerorganisasjoner, tjenester og offentlige myndigheter med dokumenterte erfaringsinnspill for å styrke en god dialog om tjenesteutvikling.