Invitasjon: Samling i Recoverynettverk i Midt-Norge 12.09.19 – Program

12. september 2019 Kl. 09:30 – 16:00

Quality Aiport Hotel Værnes


Til fagfolk, brukermiljøer og andre aktører med interesse for recovery innen psykisk helse og rus – Det nærmer seg tid for nettverkssamling!

KBT i samarbeid med NAPHA, Trondheim kommune og Vårres regionalt brukerstyrt senter ønsker å gjenta fjorårets suksess i form av en ny regional samling for kommuner og spesialisthelsetjenester som har begynt å jobbe recoveryorientert. Vi ønsker at dette kan være en arena for å utveksle erfaringer og gode eksempler. Det blir innlegg med faglig påfyll og inspirasjon, og gruppearbeid for å diskutere muligheter og utfordringer. Vi oppfordrer både ledere, ansatte, brukere, pårørende og bruker-/pårørenderepresentanter til å delta!

Program


Pris og påmelding

Pris

  • Tjenestepersonell: 1200,- inkl. lunsj. Deltaker dekker selv reise og opphold.
  • Brukere/pårørende: 650,- inkl. lunsj. Deltaker dekker selv reise og opphold.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 14. august 2019. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert. Klikk her for å melde deg på!


Om arrangørene

KBT og Vårres regionalt brukerstyrt senter samarbeider med de øvrige regionale brukerstyrte sentrene om å bli Knutepunkt for recovery. Målet er å styrke erfaringskunnskap, bidra til utvikling av recovery i tjenester, og å gi brukere og pårørende mulighet for mestring.

KBT jobber med brukerstyrt evaluering, erfaringskonsulentopplæring og å skape arenaer for utvikling av recoverytilnærming i tjenester, bla. dialogmøter med kommuner.

Vårres regionalt brukerstyrt senter jobber med formidling av erfaringsbasert kunnskap, og lærings- og mestringskurs, selvhjelps- og mestringsgrupper for brukere og pårørende.

NAPHA sprer kunnskap og legger til rette for kunnskapsutveksling om recovery over hele landet. De har bla. utarbeidet fagheftene “Recoveryorienterte praksiser – en systematisk kunnskapssammenstilling” og “100 råd som fremmer recovery”.

Trondheim kommune har en satsing på utvikling av recoverytenkning. De har etablert et eget recoveryteam og fått et nytt mestringsteam innen enhet for psykisk helse og rus.