Faglunsj: Gjenopprettende prosess og recovery

Recovery-begrepet er viktig for KBT, og mange som jobber innen psykisk helse og rusomsorg. I denne faglunsjen skal Anders B. Asphaug presentere noen ideer fra det som kalles gjenopprettende prosess for å se på paralleller og koblinger til recovery. Gjenopprettende prosess (Restorative Justice) er et svært viktig og innflytelsesrikt perspektiv fra rettstenking og konflikthåndtering. Konfliktrådet…

Les mer

Faglunsj om brukermedvirkning – med Marit By Rise

KBT inviterer til faglunsj 8. juni. Denne gangen får vi besøk fra Marit By Rise fra NTNU. Rise har forsket mye på brukermedvirkning, og hva dens rolle er i Norges psykiske helsevesen. Rise har sin PhD i samfunnsmedisin, og en Master i helse-, organisasjon- og kommunikasjonspsykologi. Hennes doktoravhandling “Lifting the veil from user participation in…

Les mer