Faglunsj om brukermedvirkning – med Marit By Rise

KBT inviterer til faglunsj 8. juni. Denne gangen får vi besøk fra Marit By Rise fra NTNU. Rise har forsket mye på brukermedvirkning, og hva dens rolle er i Norges psykiske helsevesen.

Rise har sin PhD i samfunnsmedisin, og en Master i helse-, organisasjon- og kommunikasjonspsykologi. Hennes doktoravhandling “Lifting the veil from user participation in clinical work – What is it and does it work?” (2012) utførte fire studier som engasjerte totalt 635 brukere og ansatte i distriktpsykiatriske senter (DPS) i Midt-Norge. Studiene utfordret blant annet hvordan brukere og ansatte definerte begrepet «brukermedvirkning», generelt og i psykisk helsetjenester.

Med dette som utgangspunkt åpner vi opp for refleksjon og diskusjon rundt ulike aspekter ved brukermedvirkning.

Her er noen linker til en liten del av det Rise har jobbet med.

Lifting the veil from user participation in clinical work – What is it and does it work? (2012)

Mer brukermedvirkning? (Kronikk, 2012)

Patient participation in mental healthcare: when is it difficult? (Solbjør M, Rise MB, Westerlund H, Steinsbekk A.) 2013

How do patients with severe mental diagnosis cope in everyday life – a qualitative study comparing patients’ experiences of self-referral inpatient treatment with treatment as usual?  (2013)

 

Vi ser frem til en konstruktiv og spennende dialog med Rise. Faglunsjen er gratis, og åpen for alle interesserte (påmelding er ikke nødvendig).

 

Tidspunkt: 1030 – 12:00. Sted: Kjøpmannsgata 33.