Erfaringsmedarbeidere i recovery på dansk

KBT har vært på studietur til København den 6. desember arrangert av WAPR Norge og NAPHA, for å få kompetansepåfyll i hvordan å styrke erfaringsmedarbeiderfunksjonen og satsing på recovery i tjenesten. Danmark har kommet lengre enn Norge i antallet erfaringsmedarbeidere ansatt i psykisk helsetjenester. De omtaler erfaringsmedarbeideryrket med den engelske benevnelsen «peer». Vi ønsker å…

Les mer

Studietur til Wales og London

Bilde: Alle studieturdeltakerne med Jas Johal fra Reaching Out East i rutete skjorte i forkant.   KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Målet med prosjektet er å utveksle erfaringer med, utvikle og prøve ut metoder og modeller for tjenesteinnovasjon på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. Prosjektet er…

Les mer