Besøk fra Canada

Bilde (fra venstre): Inger Lise Bakken, Karl Johan Johansen, Gillian Mulvale og Anne Ruth Benschop

15. og 16. april hadde KBT besøk av Gillian Mulvale fra Canada i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet».

Den første dagen gikk vi gjennom ulike modeller for hvordan erfaringskonsulenttjenester er integrert i helsevesenet i begge land, om veiledning og opplæring av erfaringskonsulenter, og hvorvidt vi fant de samme problemstillingene knyttet opp mot dette. Selv om det er noen forskjeller mellom Canada og Norge fant vi fort ut at det er mange likheter.

Dag to gikk vi mer i dybden av hvordan helsevesenet er bygd opp i begge land, samt hvordan rammevilkår og retningslinjer har preget utviklingen og implementeringen av erfaringskonsulenttjenester i psykisk helse- og rusfeltet. Etter en liten luftetur og lunsjpause i sola snakket vi om mulige artikler basert på våre funn, og vi laget en plan for hva vi skal fokusere på i tiden fremover.

Vi takker for to veldig fine og produktive dager, og synes det har vært givende å kunne møtes ansikt til ansik for å snakke om status i prosjektet!