Besøk av Mari Holm Lønseth

Stortingspolitiker på besøk i KBT

23. juli hadde vi besøk av stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre). Vi snakket om vår felles hjertesak: bedre psykisk helsetilbud. I KBT bidrar vi til utvikling av tjenestetilbud på mange måter, og alltid står brukernes behov og erfaringer i sentrum for vårt arbeid.

Vi diskuterte også de Regionale Brukerstyrte Sentrenes rolle i landet, og vårt arbeid for å få til en mer helhetlig recoverytenkning i Norge.

Mari viste stor interesse for arbeidet vårt, og spesielt for vår nylige Bruker Spør Bruker-evaluering av Jarleveien 10 og Glimt Recoverysenter Hun var også interessert i å vite hvordan KBT Fagskole for erfaringskonsulenter fungerer, og så ut til å lytte godt da vi viste henne filmen av Mickael som begynte i jobb som erfaringskonsulent i NAV allerede før studieåret var omme.

Takk for besøket! Både Mari og andre politikere er hjertelig velkommen innom til oss her i Sorgenfriveien 9.

Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Mari Holm Lønseth (bilde)
Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth og Juni Raak Høiseth (bilde)
Mari lytter når Juni snakker om Min stemme teller, og brukermedvirkning for barn og unge