Bruken av CHIME-modellen for å fremme mental helse Recovery i Norge

Ansvarlige i KBT (KBT Fagskole): Karl Johan Johansen og Anne Hirrich

 

Høsten 2020 inngikk KBT og King’s College London en samarbeidsavtale for å forske på recovery sammen. Samarbeidet innebærer å utvikle undersøkelser og kartlegging som kan gi innsikt i hvordan recovery er forankret og praktisert i helse- og velferdstjenester i Norge.

Overordnet mål for prosjektet er å utforske verdien av å bruke CHIME-modellen og recovery-tenkning, og ved hjelp av denne kunnskapen påvirke/ bidra til en økt/styrket recovery-orientert tilnærming i tjenester og organisasjoner, og slik å forbedre innbyggernes mentale helse og trivsel ved å identifisere hva som fungerer, for hvem og i hvilke omstendigheter.

Prosjektet har blitt utviklet videre, og du kan lese om CHIME 2.0. på kbtfagskole.no

Hva er CHIME-modellen?

CHIME-modellen er utformet av blant andre vår prosjektpartner, Dr. Mary Leamy ved King’s College London. Dr. Leamy og hennes medarbeidere har jobbet med å operasjonalisere recovery-konseptet. De har identifisert fem overordnede recovery-prosesser:

  • Connectedness – Tilknytning
  • Hope – Håp
  • Identity – Identitet
  • Meaning – Mening
  • Empowerment – Egenmakt

Materiale fra CHIME 1.0.

Video: Mary Leamy forteller om CHIME-prosjektet: RECOVERY - Mary Leamy share her thoughts on the CHIME project

Det er også publisert en artikkel om prosjektet:

Leamy, M., Foye, U., Hirrich, A., Bjørgen D., Silver, J., Simpson, A., Ellis, M., & Johan-Johanson. KA systematic review of measures of the personal recovery orientation of mental health services and staff. Int J Ment Health Syst 17, 33 (2023). https://doi.org/10.1186/s13033-023-00600-y

CHIME 1.0 - CHIME-modellen og recovery-tenkning

CHIME 1.0 består av to delundersøkelser og er et pilotprosjekt som skal legge opp til fremtidige prosjekter som favner hele Norge.

CHIME grafisk fremstilling

CHIME 2.0 – Implementering av Recovery og CHIME i norske kommuner

KBT Fagskole og samarbeidspartnerne fra CHIME 1.0.  jobber med videreutvikling av CHIME-prosjektet.

Det nye prosjektet handler om å utvikle et opplæringstilbud for medarbeidere i kommunene innenfor recoveryorienterte tjenester. Du kan følge prosjektet videre på www.kbtfagskole.no

Erfaringene fra CHIME 1.0 danner grunnlaget for videreutvikling til prosjektet CHIME 2.0 – «Implementering av Recovery og CHIME i norske kommuner».

Hensikten med CHIME 2.0 er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan recovery-orientering av tjenester best kan utformes på systemnivå og utforske hvordan CHIME-rammeverket kan nyttiggjøres som grunnlag for dette. Prosjektet er foreløpig strukturert i fire arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: kartlegging av hvordan recovery blir praktisert
Arbeidspakke 2: Utvikle workshops og opplæringskurs
Arbeidspakke 3: Opprette digital arbeids- og formidlingsplattform
Arbeidspakke 4: Evaluering av det iverksatt tiltak

 

Anbefalt litteratur

Brijnath, B. (2015). Applying the CHIME recovery framework in two culturally diverse Australian communities: Qualitative results. International Journal of Social Psychiatry, 61(7), 660–667. https://doi.org/10.1177/0020764015573084

Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. British Journal of Psychiatry, 199(6), 445–452. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733

Leamy, M., Clarke, E., Le Boutillier, C., Bird, V., Choudhury, R., MacPherson, R., Pesola, F., Sabas, K., Williams, J., Williams, P., & Slade, M. (2016). Recovery practice in community mental health teams: National survey. British Journal of Psychiatry, 209(4), 340–346. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.160739

Oades, L. G., Deane, F. P., & Crowe, T. P. (2017). Collaborative Recovery Model. From Mental Health Recovery to Wellbeing. I M. Slade, L. G. Oades, & A. Jarden (Red.), Wellbeing, Recovery and Mental Health (s. 12). Cambridge University Press.

Williams, J., Leamy, M., Bird, V., Harding, C., Larsen, J., Boutillier, C., Oades, L., & Slade, M. (2012). Measures of the recovery orientation of mental health services: Systematic review. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(11), 1827–1835. https://doi.org/10.1007/s00127-012-0484-y

Williams, A., Fossey, E., Farhall, J., Foley, F., & Thomas, N. (2018). Recovery After Psychosis: Qualitative Study of Service User Experiences of Lived Experience Videos on a Recovery-Oriented Website. JMIR Mental Health, 5(2), e37. https://doi.org/10.2196/mental.9934