Ansvarlige: Dagfinn Bjørgen og Anne Hirrich

Prosjektet er et samarbeid med Kings College London ved professor Mary Leamy. Overordnet mål for prosjektet er å utforske verdien av å bruke CHIME-modellen og recovery-tenkning, og ved hjelp av denne kunnskapen påvirke/ bidra til en økt/styrket recovery-orientert tilnærming i tjenester og organisasjoner, og slik  å forbedre innbyggernes mentale helse og trivsel ved å identifisere hva som fungerer, for hvem og i hvilke omstendigheter.