Bruken av CHIME-modellen for å fremme mental helse Recovery i Norge

Ansvarlige i KBT: Dagfinn Bjørgen og Anne Hirrich

 

Hvordan kan recovery bli implementert i helse- og velferdstjenester? Hvordan er CHIME-modellen forankret i denne utviklingen?  

Prosjektet er et samarbeid med King's College London ved professor Mary Leamy. Overordnet mål for prosjektet er å utforske verdien av å bruke CHIME-modellen og recovery-tenkning, og ved hjelp av denne kunnskapen påvirke/ bidra til en økt/styrket recovery-orientert tilnærming i tjenester og organisasjoner, og slik  å forbedre innbyggernes mentale helse og trivsel ved å identifisere hva som fungerer, for hvem og i hvilke omstendigheter.

Hva er CHIME-modellen?

CHIME-modellen er utformet av blant andre vår prosjektpartner, Dr. Mary Leamy ved King’s College London. Dr. Leamy og hennes medarbeidere har jobbet med å operasjonalisere recovery-konseptet. De har identifisert fem overordnede recovery-prosesser:

  • Connectedness – Tilknytning
  • Hope – Håp
  • Identity – Identitet
  • Meaning – Mening
  • Empowerment – Egenmakt