Bruker Spør Bruker-evaluering – Inderøy kommune

KBT gjennomførte på etterspørsel en evaluering av tjenestetilbudene i Inderøy kommune. Kommunen la godt til rette for undersøkelsen, og rekrutterte et bredt utvalg av informanter til brukermøtene.

Det kom frem at det var et stort behov for mer informasjon om kommunens tilbud, og om psykisk helse generelt. Informasjon om rettigheter var vanskelig tilgjengelig. Flertallet av brukerne hadde ikke kjennskap til begrepet brukermedvirkning, men hadde likevel inntrykk av at de hadde god innflytelse på eget tilbud.

Det var utfordringer i måten samarbeidet mellom ulike etater i kommunen fungerte på. Mange hadde ikke individuell plan (IP), men blant de som hadde var tilfredsheten stor.

 

Forfattere:

Randi Røvik
Heidi Westerlund
Morten Landre

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker, Inderøy kommune (2007)