Bruker Spør Bruker-evaluering – Namsos kommune

Som ledd i kravet om brukermedvirkning, ønsket Namsos kommune en Bruker Spør Bruker gjennomført på sine offentlige tjenester. Fokuset for undersøkelsen var hvordan tilbudet fungerte, og eventuelt hvilke forbedringer brukerne mener behøvdes.

Tilgangen på skriftlig informasjon var liten, og det var ønske om kontaktpersoner som kunne bistå i spørsmål om rettigheter og tilbud. Få hadde et forhold til begrepene brukermedvirkning og individuell plan (IP). Ansvarsgruppe ble sett på som et av de viktigste tiltakene blant brukerne som hadde erfaringer med dette.

Det var høy tilfredshet med tilbudene i Namsos kommune. I dialogkonferansen ble viktigheten av informasjon om tilbudene i kommunen spesielt fremhevet.

 

Forfattere:

Heidi Westerlund
Lillian Svadjan Blærstervold
Rune Garberg

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker evaluering, Namsos kommune (2007)