Tusen takk for deltakelsen på Lillehammer

Tusen takk til alle innledere, deltakere og andre rundt som gjorde at det ble en flott konferanse på Lillehammer 9.-10. november!

Her vil det etter hvert komme mer informasjon om veien videre. På Lillehammer ble det etablert et arbeidsutvalg som tar ballen om et nettverk for brukermedvirkning i forskning og fautvikling videre. En del av innleggene ble også filmet, og de ligger lenger ned på siden her. Det gjør også presentasjonene til de av innlederne som ønsket å dele dem.

Vi håper at dere som kom til Lillehammer hadde et fint opphold, lærte noe og ble kjent med noen dere vil holde kontakt med i fremtiden.

Bilde fra plenumssal

Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim - Høgskolen i Innlandet
Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid. Hva innebærer det, og hvorfor er det viktig?

Anila Nauni

Anila Nauni - Forskningsrådet
Forskningsrådets arbeid med etisk brukermedvirkning og involvering: Eksempler fra helseporteføljen

Jan-Ole Hesselberg

Jan-Ole Hesselberg, Stiftelsen DAM
Ulike former for medvirkning

Anne Landheim og Morten Brodahl

Anne Landheim - Høgskolen i Innlandet og Morten Brodahl, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Fra prosjektidé til prosjekt – forankring av brukermedvirkning i organisasjonen

Nina Mjøsund og Chantel Kolstad

Nina Mjøsund og Chantel Kolstad - Vestre Viken HF
Praktiske tips og utfordringer – erfaringer fra brukermedvirker,
fagutvikler og forsker

Indra Simhan og Hilde Pedersen

Indra Simhan og Hilde Pedersen - Sørlandet sykehus
Brukerinvolvering i metodeutvikling

May Britt Kjelsaas og Morten Brodahl

May Britt Kjelsaas - Helse Midt og Morten Brodahl - NKROP
Hvordan står det til med brukermedvirkning i FOU?

Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken - Universitetet i Bergen
Kritiske perspektiver på brukermedvirkning i forskning

Marit Borg og Bengt Karlsson

Marit Borg og Bengt Karlsson - Universitetet i Sørøst-Norge
Samarbeidsbasert forskning- hva innebærer det for
kunnskapsutviklingen?

Helene Ingierd

Helene Ingierd, FEK (De nasjonale forskningsetiske komitéene)
Noen etiske dilemmaer ved å involvere brukere i forskning

Gunn-Marit Uverud

Gunn Marit Uverud, Universitetet i Sørøst-Norge
Evaluering av akutt ambulant team og brukeren som forsker

Håvard Aaslund

Håvard Aaslund - OsloMet
Språkets betydning - Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt blant bostedsløse

Christina Strandholdt Andersen

«Empowerment i barnehøyde» – erfaringer fra et prosjekt med barn
som medforskere

Gunnhild Johnsen Hjetland

Gunnhild Johnsen Hjetland - FHI
Helsefremmende miljø på sosiale medier – brukermedvirkning i et
utviklingsprosjekt

Ann-Mari Lofthus

Ann-Mari Lofthus, Høgskolen i Innlandet
Brukermedvirkning i fremtiden - hvor er vi, og hvor går vi videre?

Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Hva skjer når brukere av helse- og velferdstjenester ikke bare blir forsket på, men også får være deltakere i forskningsprosessen? Hvilke forventninger til brukerinvolvering har institusjoner og organisasjoner som finansierer forskning? Hva slags spørsmål kan bli satt på dagsorden når vi legger opp til samproduksjon i forskningen?

Dette og mye mer skal vi diskutere på konferansen om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. På konferansen vil det bli presentert flere spennende prosjekt hvor det har vært stor grad av brukerinvolvering. Vi får dessuten høre om praktiske tips og eksempler på metodeutvikling.

9. november avsluttes med en diskusjon om vi skal etablere et nettverk. Hva innebærer det i praksis? May Østby fra HiØ vil presentere erfaringer fra Nettverk for inkluderende forskning, mens Ottar Ness fra NTNU stiller som moderator.

10. november vil vi blant annet gi rom for kritiske blikk og ulike perspektiv på brukermedvirkning, og ikke minst vil du få en rekke praktiske eksempler fra forskere og fagutviklere.

Konferansen foregår på Lillehammer, og byen byr på mer enn vakre omgivelser og gode skiforhold: Her er det også et sterkt miljø for brukerinvolvering i forskning. Konferansen går over to dager på Scandic Lillehammer Hotel, og det er mulig å delta én eller begge dagene. Se programmet for mer informasjon.

Bygg nettverk med andre som er interessert i brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

En av grunntankene i denne konferansen, er at forskere, medforskere og andre med interesse for temaer omkring brukerinvolvering i forskning og fagutvikling skal kunne møtes på samme plan og bygge nettverk.

Lillehammer har et velutviklet miljø for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, og derfor passer det godt å legge konferansen akkurat dit. I videoen forteller Ole Petter Askheim, professor ved Høgskolen i Innlandet, litt mer om bakgrunnen for konferansen.

Les mer om bakgrunnen for konferansen og møt prosjektgruppen.

Innledere på konferansen

Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim er professor ved Høgskolen i Innlandet, og har jobbet mye med brukermedvirkning de siste årene. Blant annet har han medvirket i boken Samproduksjon i forskning.

Ole Petter står for åpningen av konferansen, og skal snakke om brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid (FoU). Hva innebærer det, og hvorfor er det viktig? Askheim er også en av ildsjelene bak konferansen, og skal ogsåvære moderator på diskusjonen "Brukerinklusjon= innovasjoni forskning, eller?" 10. november.

Anila Nauni

Anila jobber som seniorrådgiver i Forskningsrådet. Der arbeider hun innenfor området for samfunn, fornyelse og helse. For tiden jobber hun spesielt opp mot to hovedområder:

  •  Fornyelse og innovasjon i helse og omsorgssektoren
  • Arbeid med implementering av Forskningsrådets Policy for Åpen Forskning. Brukermedvirkning og involvering er en viktig del av begge disse innsatsområdene.

Hun bidrar også bidrar i EU-prosjektsammenheng med utviklingen av retningslinjer for Etisk brukerinvolvering i forskning og innovasjon.

På konferansen vil hun snakke om:

  • Hvorfor og hvordan de jobber i Forskningsrådet med medforskning/medvirkning og involvering
  • Hvordan jobbes det konkret med medvirkning innenfor helseprosjektene som Forskningsrådet finansierer
  • Hvordan jobber de som pådriver/og læringsagenter på dette området –  utviklingen av Kunnskapshub-en INVOLVERE

Jan-Ole Hesselberg

Jan-Ole Hesselberg er psykologspesialist og programsjef i Stiftelsen Dam . Der skal han blant annet skal kvalitetssikre utdelingen av nær 500 millioner kroner årlig til norske helseprosjekter og norsk helseforskning. På konferansen skal han snakke om ulike former for medvirkning.

Anne Landheim

Anne er  professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, seksjon for psykisk helse og rehabilitering ved Høgskolen i Innlandet.

Hun skal holde to innlegg på konferansen. 9. november skal hun snakke om forankring av brukermedvirkning i organisasjonen sammen med Morten Brodahl. Anne vil snakke fra et lederperspektiv, mens Brodahl vil snakke fra et erfaringsperspektiv i dette innlegget.

Senere på dagen kan du høre Landheim snakke om brukermedvirkning i kvantitative prosjekter:

Jeg vil i innledningen presentere erfaringer fra kvantitative prosjekter der brukermedvirkning har vært sentralt. Hva innebærer det å involvere personer med brukererfaring i kvantitativ forskning, hva er gevinsten og nytteverdien, og hva er utfordringene?

Chantel Kolstad

Chantel har vært med i et prosjekt om å lage en film om selvforstyrrelser. I videosnutten under, forteller hun om sin rolle i prosjektet og sine tanker om å bruke egne erfaringer i forskning og fagutvikling. Chantel kommer sammen med Bodil Juul og Nina Helen Mjøsund fra Vestre Viken HF. På konferansen skal de snakke om praktiske tips og utfordringer rundt brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

 

Brukermedvirkning i animasjonsfilmproduksjon

Animasjonsfilmen om selvforstyrrelser ble laget ved hjelp av erfaringer fra folk som selv hadde opplevd selvforstyrrelser. Den forklarer enkelt og greit hva det egentlig dreier seg om for folk som aldri har hørt om selvforstyrrelser før.  Under ser du resultatet fra dette prosjektet.

Bodil Juul

Bodil er medisinsk antropolog ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. Hun har jobbet sammen med erfaringsrådgivere i flere fagutviklingsprosjekter.

På konferansen vil hun dele erfaringer fra arbeidet og peke på hva det har bidratt med.Det skal hun gjøre i innlegget "praktiske tips og utfordringer" sammen med Nina Helen Mjøsund og Chantel Kolstad.

Morten Brodahl

Morten Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han kommer til konferansen for å snakke om hvordan det står til med brukermedvirkning i FoU. Han skal også snakke om forankring av brukermedvirkning i organisasjonen sammen med Anne Landheim.

I 2020 ble Morten kåret til årets erfaringskonsulent av Erfaringssentrum. Han er godt kjent for sitt mangeårige engasjement som erfaringskonsulent, og har mye erfaring med å delta i ulike forskningsprosjekt. Brodahl har mange tanker om rollen som brukermedvirker, eller deltaker, i forskning. Noe forteller han om i videoen her, og mer får du høre den 9. november.

May Østby

May Østby er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. På konferansen i november bidrar hun på flere innlegg.

9. november avslutter hun det faglige programmet med å presentere erfaringer fra Nettverk for inkluderende forskning.

Nettverket «Inkluderende forskning samen med personer med utviklingshemming» er opprettet for å inspirere til og fremme inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming. Nettverket er åpent for de som er interessert i og ønsker å bidra til å styrke en slik tilnærming til forskning. Nettverket har som mål å være en drivkraft for å støtte og fremme inkluderende tilnærming.

10. november blir hun å se på parallellsesjonen "personer med utviklingshemming", hvor hun bidrar på innlegget  Erfaringer og utfordringer med å gjennomføre digitale kurs i prosjektet «Prosjektdeltaker-/forskerkurs for personer med utviklingshemming"

May Britt Kjelsaas

Kjelsaas er faglig koordinator i Helse Midt-Norge. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan det egentlig står til med brukermedvirkning i FoU.

Jeg vil primært snakke om brukermedvirkning i forskning. Dette inkluderer en kort introduksjon av lovkrav/historikk og utvikling og erfaringer med brukermedvirkning. Videre tar jeg for meg noen resultater fra en undersøkelse i Helse Midt-Norge som ble gjennomført i 2019 som resulterte i en artikkel i Michael, og jeg vil peke på veien videre inkludert et par eksempler på tilsvarende arbeid. 

Carmen Simonsen og Sindre Kruse

Carmen Simonsen og Sindre Kruse kommer til konfeansen for å presentere innlegget Stillingstittel medforsker: refleksjoner fra et forskningsprosjekt på parallellsesjonen kvalitative prosjekter, 9. november.

Sesjonen vil omhandle erfaringer fra et forskningsprosjekt som har hatt med brukermedvirkning fra idéstadiet til gjennomføring, med hovedvekt på at vi opprettet en 30% stilling til en medforsker. Refleksjoner fra medforskeren, Phd stipendiaten, og prosjektlederen. Prosjektet omhandler recovery ved psykose- og bipolar lidelse. På bildet er også Gina Åsbo, som var stipendiat på prosjektet.

Helene Ingierd

Helene, fra FEK- De nasjonale forskningsetiske komiteene,  kommer til konferansen for å snakke om etiske dilemmaer ved å involvere brukere i forskning.

Brukermedvirkning brer om seg i forskningen. Medvirkning av ulike grupper i forskning kan være ønskelig, blant annet for å sikre forskningens nytteverdi og relevans, men reiser også en rekke forskningsetiske utfordringer, knyttet til forskningens uavhengighet, integritet og hensynet til forskningsdeltakere.

Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Tema i hennes forskning er forholdet mellom kunnskap og politikk, brukermedvirkning i forskning samt institusjoner for kunnskapsbidrag til politikkutforming. Sammen med Kirsti Malterud har hun gitt bidrag til boka «Kritiske blikk på brukermedvirkning».

Jeg kommer til å snakke om ulike historiske prosesser som kan sies å ligge til grunn for mål og forventninger om brukermedvirkning i forskning, så kommer jeg til å presentere et arbeid Kirsti Malterud og jeg publiserte i SJPH der vi undersøkte hva som kom ut av studier der brukere var medforskere på like fot med akademiske forskere. Funnene fra undersøkelsen blir så diskutert i lys av noen dilemma som kan spores i analysen av historien om brukermedvirkning.

Marit Borg og Bengt Karlsson

Marit Borg og Bengt Karlsson fra Universitetet i Sørøst-Norge er kjente stemmer for dem som er opptatt av brukermedvirkning innen psykisk helse og rus.

Marit Borg er ergoterapeut og professor emerita i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Borg fikk i 2019 erfaringskonsulentenes ærespris, for årelang innsats for at brukereog pårørendes erfarignsbaserte kunnskap skal fåsin rettmessige plassi rus- og psykisk helsefeltet.

Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved samme fakultet som Marit. Karlsson er leder av Senter for psykisk helse og rus.  Også han har stort engasjement rundt dem med erfaringskompetanse. For tiden er han blant annet leder av programkomitéen i konferansen Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

På konferansen skal tospannet snakke om samarbeidsbasert forskning: Hvordan legge forhold til rette for samarbeid, ville samarbeide, anerkjenne ulike perspektiver  og sikre rammebetingelser slik at samarbeid er mulig.

Gunn-Marit Uverud

Gunn-Marit Uverud  kommer til Lillehammer for å dele sine forskningserfaringer på parallellsesjonen om praktiske eksempler, 10. november.

Hun skal snakke om prosjektene Evaluering av akutt ambulant team og Brukeren som forsker, og vil blant annet gå inn på:

  • "Forskningsspråket" - hva gjør det med meg som medforsker og prosjektleder"?
  •  Fra idè til artikler
  • "Talking back ? I så fall hvordan ?

Håvard Aaslund

Håvard fra OsloMet skal holde det andre innlegget i parallellsesjonen om forskningserfaringer. Han skal holde innlegget "Språkets betydning -Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt blant bostedsløse"

Kamp om anerkjennelse og medvirkning kan innebære å bryte ut av språklige kategorier som virker stigmatiserende og diskriminerende. Med utgangspunkt i erfaringer fra aksjonsforskning diskuterer jeg sammenhengen mellom materiell og symbolsk endring. Jeg vil peke på muligheter for å skape nye samarbeidsformer gjennom bevisstgjøring, men også utfordringer knyttet til hjelpetjenestenes innretning, institusjonalisering, og maktforhold i hjelpeapparatet.

 

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) kommer til Lillehammer for å holde innlegg på parallellsesjonen om praktiske eksempler, fagutvikling 10. november.

Der skal hun snakke om utvikling av app til bruk i behandling av PTSD. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er den anbefalte behandlingen for barn og unge med PTSD. I denne presentasjonen vil Birkeland beskrive brukermedvirkning i et prosjekt hvor vi moderniserer TF-CBT med en app som kan brukes som et tilleggsverktøy. Hva lærte vi av brukernes innspill på: Hva bør appen inneholde, og hvordan bør den se ut, for at den skal være nyttig for ungdom i behandling for PTSD?

Solveig Helene Midtvedt

Solveig jobber ved Lærings- og Mestringssenteret ved Vestre Viken HF.  Hun er innleder nummer to på parallellsesjonen om fagutvikling.

Der skal hun snakke om kultursensitivitet og migrasjonsperspektiv. Hun vil gå inn på blant annet eksempler påbrukermedvirkning og tjenestedesign i tjeneste- og fagutvikling.

Solveig skal også delta på sesjonen om migranthelse:

Der skal jeg snakke om hvordan vi har jobbet og jobber i Drammen og Vestre Viken med migranthelse,  og dele erfaringer fra ulike områder og tiltak.

Frank Jarle Bruun

Frank Jarle Bruun kommer sammen med medforsker Tom Remi Kongsmo for å fortelle hvordan medforskere og forskere kan forske sammen på temaet arbeid.

De har jobbet sammen i forskningsgruppen "Meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming eller nedsatt arbeidsevne". I dette prosjektet har Kongsmo og Hege Kristin Nilsson skrevet boka "Vi er medforskere!". Les mer om forskningsgruppa og boka.

 

Aud Elisabeth Witsø, Sylvia Aasen Viken og Petter Bjørkmo

Dette trespannet fra NTNU kommer sammen med May Østby for å snakke om erfaringer og utfordringer med å gjennomføre digitale kurs i prosjektet «Prosjektdeltaker-/forskerkurs for personer med utviklingshemming.

Presentasjonen tar opp erfaringer med å planlegge og gjennomføre digitale forskerkurs for personer med utviklingshemming. Kurset ble gjennomført i perioden januar til juni 2021, med totalt 11 kursdager på den digitale plattformen Zoom.

Christina Strandholdt Andersen

Stipendiaten Christina kommer helt fra Danmark for å snakke om "Empowerment i barnehøyde".  Det er et phd-prosjekt om barn med funksjonshemming og deres deltakelse og innflytelse på eget liv. I ett år deltok3 barn i en bareneforskergruppe, som jobbet ut fra FN barnekonvensjon artikkel 12. Gjennom deltakende metoder ble empiri, analyse og konklusjon til i samhandling mellom forskningsleder og barna. I sin presentasjon på konferansen, vil hun drøfte utfordringer og muligheter hun oppdaget i dette arbeidet.

Aleksander Skålevik

Aleksander jobber som erfaringskonsulent i Inntak og oppstartsteamet (IO-teamet) ved avdeling for rus- og avhengighet i Helse Stavanger, og som prosjektkoordinator i A-larm (bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet).

Han kommer til konferansen for å snakke om samarbeidsbasert forskning på rusfeltet fra en medforskers perspektiv.

Solveig Kjus og Trond Hatling

Solveig H. H. Kjus jobber på NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) som medforsker i forskningsprosjektet ReCoN; “How Can We Reduce the Use of Compulsion of People With Severe Mental Illness? A Cross-Sectoral, Multi-Methods Study”. Prosjektet vil undersøke potensialet for å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern og teste ut om en intervensjon på kommunalt nivå kan fremme slik reduksjon. Hun har egenerfaring med å leve med alvorlig psykisk lidelse og har også opplevd tvang. I tillegg til dette har hun en doktorgrad i romfysikk og har deltatt i flere andre forskningsprosjekt innen psykisk helse. I den forbindelse er hun medforfatter på to artikler og ett essay om medforskning. Solveig har også tatt etterutdanning i "Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid".

Trond Hatling  er utdannet sykepleier og sosiolog. Han har lang forskningserfaring på tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser, og har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om både spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid. Hatling har et bredt faglig interessefelt, men har i en årrekke hatt et fokus på bruk av tvang. Han leder nå en del av et forskningsrådsprosjekt om tvang, hvor de har utviklet og nå tester ut en intervensjon i kommunene for å redusere bruken av tvangsinnleggelser.

Vi vil beskrive brukerinvolveringen i et forskningsprosjekt (ReCoN) som undersøker potensialet for å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern og tester ut om en intervensjon på kommunalt nivå kan gi en slik reduksjon. Vi vil gå i dybden på hvordan vi har løst brukermedvirkningen i prosjektet og hvilke utfordringer vi har støtt på underveis, særlig med tanke på at dette er forskning på tvang. Vi vil også utdype utfordringer og suksesskriterier for at medforskeren har kunnet bidra både med sin kunnskap, kompetanse og erfaring.

Gunnhild Johnsen Hjetland

Gunnhild Johnsen Hjetland jobber som postdoktor på Avdeling for Helsefremmende arbeid på Folkehelseinstituttet. Hun skal holde et innlegg om brukermedvirkning i prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Dette utviklingsprosjektet har som mål å øke samfunnets kunnskap om sosiale medier og ungdoms psykiske helse og trivsel, og å utvikle nye tiltak som inkluderer sosiale medier i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i videregående skole. Prosessen fra situasjonsanalyse til utprøving av tiltak skjer i tett samarbeid med ungdom selv, og Hjetland vil dele erfaringer med dette arbeidet.

Esperanza Diaz

Esperanza er leder for Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvorfor og hvordan inkluderer vi innvandrere som brukere? I innlegget vil hun komme med inspirerende eksempler og svare på spørsmål som

  • Hvorfor er det nødvendig å inkludere innvandrere som brukere i flere prosjekter?
  • Hvordan kan man få det til?

I denne videoen snakker hun litt om hvorfor det er viktig å involvere innvandrere i forskning og hva slags forventninger hun har til konferansen.

Folkene bak konferansen

I tillegg til Ole Petter Askheim og Nina Helen Mjøsund, som vi allerede har presentert, står tre svært engasjerte mennesker bak konferansen.

Charlotte Elvedal, prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse. Charlotte har 18 års erfaring med å veilede i å utvikle gode prosjekter og skrive gode prosjektbeskrivelser.

På konferansen skalhun blant annet være ordstyrer på parallellsesjonen om kvalitative prosjekter.

Ann-Mari Lofthus har skrevet doktorgrad om brukeres erfaringer med ACT-team på Akershus universitetssykehus, og har stort engasjement for brukerinvolvering.

På konferansenskalhun blant annet holde innlegg om brukermedvirkning i fremtiden.

Dagfinn Bjørgen er daglig leder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Han vil holde avslutningsinnlegget 10. november.

Støttet økonomisk av Stiftelsen Dam og Høgskolen i Innlandet

Logo Høgskolen i Innlandet
Støttet av Stifelsen Dam (bilde av logo)