Bakgrunn for konferansen

Høsten 2017 arrangerte Høgskolen i Lillehammer en konferanse om brukermedvirkning i forskning der cirka 130 personer deltok. Deltakerne på konferansen savnet en møteplass mellom personer som ønsker å bruke sin erfaringskompetanse (aktuelle medforskere) og personer som jobber med FoU. Deltakerne ønsket at det kunne dannes et nettverk som kunne utvikle samarbeidet videre.

Siden da har ildsjeler fra Høgskolen i Innlandet, Vestre Viken HF, Rådet for psykisk helse og KBT gått sammen for å arrangere en ny konferanse.

Formålet med denne konferansen er å skape en arena, hvor vi kan utvikle en utvidet forståelse, kunnskap og kompetanse om hva brukerinvolvering i forskning er og hvordan denne ressursen kan utnyttes. Målet er videre å etablere et nettverk og en kompetansebase for forskere og medforskere.

 

Prosjektgruppa bak konferansen

Med denne konferansen ønsker vi å sette brukermedvirkning i forskning og fagutvikling på dagsorden. Bak konferansen står en gjeng primus motorer med ulik bakgrunn.

Ole Petter Askheim  - Høgskolen i Innlandet

Ole Petter Askheim er professor ved Høgskolen i Innlandet, og har jobbet mye med brukermedvirkning, empowerment og samproduksjon. Han er medredaktør av boken Samproduksjon i forskning.

Høgskolen i Innlandet har gjennom lang tid arbeidet med å utvikle et sterkt fagmiljø for brukermedvirkning i forskning og har vært involvert i  flere prosjekter der brukerdeltakelse har vært sentralt. «Fakultet for sosial- og helsevitenskap» har en egen forskningsgruppe for «Samproduksjon i forskning» og kjører høsten 2021 et felles opplæringsprogram for forskere ved høgskolen og medforskere med brukererfaring.

Ann-Mari Lofthus  - Høgskolen i Innlandet

Ann-Mari Lofthus har skrevet doktorgrad om brukeres erfaringer med ACT-team på Akershus universitetssykehus, og har stort engasjement for brukerinvolvering.

Konferansen vil bli en møteplass for de som er opptatt av hvordan erfaringskompetanse og forskning kan utnyttes best mulig. Med dette initiativet håper jeg at vi kan bygge ned barrierer mellom forskere og de som det forskes på. Dette handler om komplementere hverandres kunnskap om og innsikt i ulike fenomener, tjenester og behandlingsformer, til beste for brukerne og forskerne.

Charlotte Elvdal - Rådet for psykisk helse

 

Charlotte Elvedal, prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse. Charlotte har 18 års erfaring med å veilede i å utvikle gode prosjekter og skrive gode prosjektbeskrivelser. God brukermedvirkning, ryddig struktur, nytteverdi og gjennomførbarhet er noe hun legger vekt på både i søknader om forskningsmidler og helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam.

Å vise mangfoldet i hva som er god brukermedvirkning slik at flere ser mulighetene og nytten av brukermedvirkning er de viktigste grunnene til at Rådet for psykisk helse har engasjert seg i å arrangere konferansen.

Nina Helen Mjøsund - FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF

Nina har jobbet med fagutvikling og forskning i spesialisthelsetjenesten i mange år. I sitt doktorgradsarbeid God psykisk helse – fra hva til hvordan fra 2017, samhandlet Nina med fem personer som hadde pasienterfaring. Forskningsgruppen utførte en case-studie av sine erfaringer og beskrev hva de mente styrket forskningsrådgivernes mulighet til å gi viktige bidrag inn i forskningsprosessen og til resultatene. Erfaringer fra dette og nyere prosjekter der Nina har vært opptatt av å legge til rette for virksom brukermedvirkning, vil deles under konferansen.

Min erfaring er at samarbeid med og involvering av dem det gjelder, er en viktig suksessfaktor. Ens egen kompetanse er aldri komplett, ved virkelig å lytte til andres perspektiver berikes arbeidet. I tillegg øker nytteverdien. Denne konferanse vil bli en møteplass for tips, erfaringsdeling og oppdatert kunnskap om hvordan få det til.

 

 

Dagfinn Bjørgen - Komptansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Visjonen til KBT er Erfaring og fag i likeverdig dialog - vi løfter brukerstemmen.

Å jobbe for og med brukerinvolvering i forskning og fagutvikling er altså en viktig del av vår arbeidshverdag. Det gjør vi på mange måter. Vi gjennomfører Bruker Spør Bruker-evalueringer av ulike tjenester, holder kurs om brukermedvirkning i forskning og er med på mange ulike prosjekter hvor vi jobber for å heve brukerstemmen. På konferansen ser vi fram til å få inspirasjon og møte mennesker som er opptatt av det samme somoss.

 

 

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt

For spørsmål om konferansen, send e-post til medforsk@kbtkompetanse.no, så svarer vi deg så fort vi kan.
Du kan også ringe oss på +47 73 84 23 75.