Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Illustrasjon bolig

Prosjektleder: Karl Johan Johansen Prosjektmedarbeidere fra KBT: Dagfinn Bjørgen, Geir Småvik og Michelle Eilertsen. Last ned rapporten: Johansen, K., J. (2023). Utvikling av boligsosiale botilbud i Trondheim kommune. Rapport fra forprosjekt. (KBT-rapport nr. 1/2023). Trondheim. KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (PDF) Samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Sammen med Trondheim kommune skal KBT etablere et samarbeidsprosjekt…

Les mer

En ainna plass

Tilbud til unge som strever eller er i risikogruppen for å oppleve ensomhet ogsosialekskludering. En møteplass som tilbyr ulikeformer for aktiviteter og tilbud om individuelle støttesamtaler.

Les mer

Barn, unge og brukermedvirkning – en forstudie av profesjonelle aktørers forståelser

Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og Mental Helse Ungdom. Vi ønsker å belyse ulike forståelser og praksiser knyttet til barn og unges rett til brukermedvirkning når de mottar tjenester fra barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge eller skolehelsetjenesten.

Les mer