En ainna plass

Tilbud til unge som strever eller er i risikogruppen for å oppleve ensomhet ogsosialekskludering. En møteplass som tilbyr ulikeformer for aktiviteter og tilbud om individuelle støttesamtaler.

Les mer