En ainna plass

Bilde av fire gutter
En ainna plass på Heimdal skal ha stor grad av brukermedvirkning. Her er det blant annet ansatt unge erfaringskonsulenter som har brukt et tilsvarende tilbud tidligere.

Mobilisering mot ensomhet: nytt tilbud på Heimdal

En ainna plass er finansiert som et ettårig prosjekt gjennom Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Mobilisering mot ensomhet.

Ansvarlige i KBT: Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen
Oppstart: Høsten 2022
Lokaler: En ainna plass vil benytte arealene til Glimt Recoverysenter på Heimdal
Adresse: Søbstadvegen 2, 7088 Heimdal

 

En ainna plass (enn Mac'ern) skal være et tilbud til unge som strever eller er i risikogruppen for å
oppleve ensomhet og sosial ekskludering. Tilbudet skal være en møteplass som tilbyr ulike
former for aktiviteter, samt tilbud om individuelle støttesamtaler. En ainna plass vil være åpent 3 kvelder i uka.

Tilbudet bygger på høy grad av brukermedvirkning og vil ha et empowerment og recoveryperspektiv. Ungdommer med egenerfaring er med i utviklingen av hele prosjektet.

Det vil ansettes personer både med formal og erfaringskompetanse. Det vil bli ansatt en egen prosjektleder, en erfaringskonsulent samt en kultur- og miljøarbeider. I tillegg er fire gutter som benyttet et tilsvarende tilbud tidligere ansatt.

Ansatte i En ainna plass

Prosjektleder: Åsa Norlén
Miljøarbeider/erfaringsmedarbeider: Marlén Renathe Jacobsen  (i oppstarten)
Miljøarbeider: Bendik Klungresæter
Erfaringsmedarbeidere: Oliver Sakkarias Stigum, Håkon Menne og Emil Hilmarsen

 

Samarbeidspartnere

  • Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune (rekruttering av ungdommer)
  • BUP ved St. Olavs Hospital (rekruttering av ungdommer)
  • Foreningen Power

Bakgrunn for prosjektet

KBT har før driftet et møtested for sårbare unge som hadde behov for et tilbud de kunne benytte
seg av på fritiden, Glimt ung. Det tilbudet var tidsbegrenset, og da det ble avsluttet opplevde flere av demsom benyttet seg av tilbudet et savn. Glimt ung for dem var "en ainna plass" å være, og et alternativ til "Mæccern".

Derfor har vi i samarbeid med ungdommer i ressursgruppen til KBT søkt om midler til et nytt prosjekt, som vi har fått innvilget. Med En ainna plass, ønsker vi å bidra til regjeringens mål i ensomhetsstrategien om å få mer kunnskap om ensomhet og effektive tilbud samt forebygging av ensomhet.

Målgruppe for En ainna plass

Unge som på nåværende tidspunkt strever med inkludering i samfunnet, sliter med med å ta del
i ordinære fritidstilbud, enten pga. økonomiske eller personlige utfordringer, og unge som er i
risikogruppen for å havne i en situasjon som bidrar til isolasjon og ensomhet. De vil bli rekruttert
via. Barne- og familietjenesten, BUP, og gjennom andre unge som bruker tilbudet. PPT og andre
relevante instanser vil også bli informert om tilbudet.

Bilde av lydstudio på Glimt Recoverysenter
En ainna plass vil benytte lokalene til Glimt Recoverysenter på Heimdal. Her er det mulighet til å drive med mye forskjellig - fra å spille inn musikk eller male til å spille Nintendo Switch
Bilde av ungdommer som spiller tv-spill
Bilde av ungdommer som spiller bordtennis