Digitalt treff om etikk og brukermedvirkning i forskning og faguvikling

Bilde til illustrasjon

Digital møteplass om brukermedvirkning i FoU

Arbeidsutvalget i Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar om etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Dette blir den første nettverksaktiviteten etter konferansen i 2021.

Foreløpig tidspunkt for webinaret er 23. november klokken 12, og foreløpig undertittel er forskning på sårbare grupper.

Seminaret vil vare i 1,5-2 timer, og vi legger opp til både foredrag i plenum og gruppearbeid. Vi håper seminaret kan bli en møteplass for folk som jobber med brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Program, påmelding og mer kommer til høsten.

 

Konferanse i 2024?

Arbeidsutvalget er nå i gang med å søke om midler til en ny nettverkskonferanse i 2024. Når, hvor og hvordan arrangementet blir, kommer vi tilbake til når vi har kommet lenger i prosessen. I planleggingen vil vi ta med oss erfaringene fra konferansen i 2021 og ny kunnskap om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.