Erfaringsdeling og påfyll i utendørsterapi på Røros

KBT har de siste årene vært med på å arrangere kurs om utendørsterapi. Målet er å bidra til å utvikle utenendørsterapi innen rus og psykisk helsetjeneste, spesialhelsetjenesten og frivillige/ideelle organisasjoner. I mars var vi med på en nettverkssamling for de tre første kullene av kurset.

Røros Kommune var vertsskap

Det var Vilde Bye og Sarah Brannsfjell fra Røros Kommune, tidligere deltakere på kull av kurset, som organiserte deler av programmet. Fokus på programmet var samisk kultur og sykdomslære. Vi fikk besøke Gamma til Hanne Svinsås, hvor det også ble servert samisk tradisjonsmat. På kvelden var det en hyggelig og rørende bålsamtale med tema «Hva betyr naturen for deg? Bålsamtalen er en sentral del i utendørsterapien.

Energiverket Kristiansand - kommet langt med utendørsterapi

Vi fikk også besøk fra Energiverket  i Kristiansand, som har jobbet lenge med Utendørsterapi. De fortalte om ulike aktiviteter og turer som de har gjennomført og hvordan brukerne er med på å planlegge turer og aktiviteter sammen med turlederne. De arrangerer også en friluftsfestival på Bragdøya i juni, med mye interessant på programmet.

Kunne du tenke deg å starte med utendørsterapi på din arbeidsplass?

Nå er vi i gang  med rekruttering til nytt kull på kurset som skal gjennomføres til høsten. Vi er på utkikk etter motiverte deltakere som ønsker å ta i bruk utendørsterapi som en del av behandling/tilbud ute i kommuner/innen psykisk helsevern eller i frivillige organisasjoner. Nettverket vokser stadig og det er en flott arena for læring, utvikling og samarbeid. Ta kontakt hvis dette kan være aktuelt der du jobber.

Vil du vite mer?

NAPHA har skrevet flere gode artikler etter samlingen på Røros, både i forhold til innholdet i samlingen og også om noen av medlemmene i nettverket:

Vi i KBT har laget noen artikler og reisebrev fra tidligere kurs, hvor du kan få et lite innblikk i hvordan det er å delta på kursene i utendørsterapi:

Utendørsterapi Energiverket
Bilde av mange mennesker rundt en bålpanne
Bilde av prosjekgruppen.