Nå tilbyr KBT Fagskole utdanning i sosialt entreprenørskap

Bilde av en kaffekopp og en laptop som viser nettsiden til KBT Fagskole.

Allerede i 2021 skrev vi om at KBT Fagskole hadde visjon om å kunne tilby flere utdanninger i framtiden. Nå er framtiden her, og til høsten starter etter planen undervisningen i den nye utdanningen, sosialt entreprenørskap, opp. Arbeidet med rekruttering av studenter og flere ansatte er i full gang. Noe for deg?

Snarveier til kbtfagskole.no

En utdanning i sosialt entreprenørskap kan bidra til flere og bedre tilbud av tjenester

KBT er i seg selv et sosialt entreprenørskap, og har opp gjennom årene hatt kontakt og samarbeid med mange ulike sosiale entreprenører. Innovasjon og samskaping er et av satsningsområdene våre. Blant annet har vi hatt flere prosjekter om hvordan erfaringskompetanse kan tas i bruk for å utvikle tjenester, eksempelvis erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen.

 

Behov for nyskaping

Det er et stort behov for nyskaping og innovasjon i helse- og velferdstjenester, for å dekke dagens og morgendagens behov. Både når det kommer til forebygging, behandling og ettervern.  Gjennom erfaring med å benytte ulike helse- og velferdstjenester, har mange en oppfatning av hva som fungerer bra og hva som kan, eller til og med bør, gjøres annerledes. Slike erfaringer er nyttige i utviklingen av nye tjenester og tilbud. Sosial innovasjon kan både skje innad i en eksisterende virksomhet, og i utvikling av nye.

Rektor ved KBT Fagskole, Karl Johan Johansen, sa tidligere i år:

“Det var veldig oppmuntrende å få denne NOKUT-akkrediteringen. Gjennom dette faller mange av de prosjektene og aktivitetene vi har jobbet med over lang tid på plass, slik at vi ser en nytteeffekt av å kunne bruke de erfaringene vi har fra sosialt entreprenørskap, som vi har jobbet med i mange år. Både med tanke på Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, og en rekke samarbeidspartnere.

Vi ser at mange av de som forsøker å få i gang slike foretak trenger bedre opplæring og kompetanse for å kunne lykkes. Mange har et stort engasjement for å sette i gang med ting rettet mot både rus, psykisk helse, fattigdom og utenforskap. Men så stopper det rett og slett opp fordi de ikke vet hvordan man skal organisere og drive det, eller hvordan man skal skape samarbeid og allianser for å kunne drive det.

Enten så kommer de ikke i gang eller så stopper det raskt opp. Vi er opptatt av å kunne bedre forutsetningene de har for å kunne lykkes.”

Les mer i denne saken på kbtfagskole.no

 

Behov for flere ansatte

Med den nye utdanningen, blir det også behov for flere ansatte ved KBT Fagskole. I første omgang er det lyst ut 2 stillinger som lærer/lektor. Den ene vil også bli fagansvarlig for den nye studieretningen.

Det har lenge vært et ønske om å ansette erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole, som seg hør og bør. Nå er muligheten endelig her, og det er lyst ut 2 prosjektstillinger som erfaringskonsulent.

Søknadsfrist for alle stillingene er 10. mai. KBT Fagskole har en egen jobbportal, hvor du leverer søknaden direkte.

 

Praktisk om utdanningen

  • Høyere yrkesfaglig utdanning som gir 60 studiepoeng
  • Kan tas heltid over 1 år eller deltid over 2 år
  • Forelesninger kan følges fra hvor du vil, digitalt via Zoom, eller fra klasserom i Trondheim og Steinkjer
  • 50 % teoretiske fag og 50% praksisfag
  • Ukesamlinger høst og vår
  • Semesteravgiften er på kroner 600
    • Andre utgifter ved å studere er til litteratur og eventuelt reise/opphold ved ukesamlinger
  • Studieplan og mer informasjon finner du på kbtfagskole.no

 

Mulig å søke opptak fram til 1. august

Selv om den ordinære fristen for å søke utdanning gikk ut i april, er det mulig å søke opptak ved KBT Fagskole helt fram til 1. august. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert kronologisk.

I videoen under presenterer rektor Karl Johan Johansen utdanningen og opptaksprosess. I løpet av våren vil det bli flere muligheter til å delta på informasjonsmøter om utdanningen. Allerede i morgen, 5. mai klokken 10 har du mulighet til å stille spørsmål om utdanningen via Zoom. Møtelenke: https://us02web.zoom.us/j/85785881558