Takk for innsatsen, Aud Irene Thoresen

Styremedlem i stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, Aud Irene Thoresen, gikk bort 3. juli 2022. Våre varmeste kondolanser går til familien og de nærmeste.

Irene har vært en viktig person for KBT, og en god medspiller helt fra den spede starten av det som etter hvert skulle bli en ideell stiftelse. Hun hun har spilt oss bedre, ved å stille de gode spørsmålene og ha et kritisk blikk. Hun har også utfordret oss på hvordan vi kan blien organisasjon for de eldre.

Takk for innsatsen gjennom mange år med godt samarbeid. Du har bidratt til hva KBT står for i dag. Hvil i fred.