Er du 13-18 år eller pårørende med erfaring fra BUP St. Olavs?

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

KBT og Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved St. Olavs hospital ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 13 og 18 år og eventuelt dine pårørende som går, eller har gått i behandling hos BUP i løpet av det siste året.

Hva innebærer undersøkelsen?

Du vil bli invitert til å delta i et intervju om dine erfaringer med hjelpen du mottar eller har mottatt hos BUP. Du kan enten bli intervjuet i gruppe med ungdommer på din egen alder, eller alene dersom du heller ønsker det.

De som intervjuer deg er unge voksne mellom 18 og 23 år som selv har gått i behandling for psykiske helseutfordringer. De vet med andre ord ganske mye om hvordan det er å være barn og ungdom som går i behandling. Prosjektleder Juni Raak Høiseth som er ansvarlig for undersøkelsen kommer også til å være tilstede under intervjuet.

Pårørende er også velkomne til å delta i undersøkelsen. Intervjuer med ungdommene og de pårørende vil foregå hver for seg.

Undersøkelsen er anonym, så du kan snakke helt åpent om hvordan du synes det er å være i behandling uten at de i BUP får vite hva du har sagt.

Hva skjer med informasjonen du gir?

Dersom du synes det er greit, så vil intervjuet bli tatt opp på lydfil. Vi som jobber i KBT vil skrive ned det som blir sagt og gjøre det anonymt. Etter det vil lydfilen bli slettet. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport som blir gitt til BUP. I rapporten vil det stå både hva dere synes BUP gjør bra, og hva de eventuelt kan gjøre bedre. Vi vil også gi helt konkrete anbefalinger til hvordan dere synes de bør jobbe.

Formålet er at BUP skal kunne lære av deres erfaringer og råd, slik at de kan gi best mulig hjelp på bakgrunn av de tilbakemeldingene dere gir.

Deltakelse og påmelding

Dersom du ønsker å delta i undersøkelsen, har spørsmål eller ønsker mer informasjon, tar du kontakt med prosjektleder fra KBT, Juni Raak Høiseth på:

Telefon: 98 88 82 98

E-post: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no

Prosjektet er et samarbeid mellom KBT, BUP ved St. Olavs hospital og NTNU.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.