Framtidskonferansen i Stockholm

Organisasjonen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Sverige har arbeidet med å utvikle et opplæringsprogram for implementering av PEER (Personlig Egenerfaren Resurs) tilsvarende erfaringskonsulent i Norge. NSPH er et nettverk som ble startet i 2007, og består i dag av 13 medlemsorganisasjoner. De har arbeidet systematisk med implementeringen av erfaringskonsulenter i Sverige.

I går ble avslutningskonferansen for PEER-arbeiderprosjektet arrangert.

Konferansen presenterte forskningsfunn fra piloter i Sverige, blant annet rapporten ”Som en länk mellan patientoch personal” – Utvärdering av införandet av mentorer som en ny yrkeskategori inom Psykiatri Skåne.