Et nytt studieår for KBT Fagskole for erfaringskonsulenter er i gang

Første møte med nye studenter ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter(bilde)

Etter et spennende første år, er KBT Fagskole for erfaringskonsulenter nå i gang med 2. studieår

De aller første studentene ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter har tatt sine siste eksamener, og mange er godt i gang i sine nye jobber som erfaringskonsulenter. Nå sitter nye spente fjes foran skjermen for å lære om hvordan de kan bruke sine dyrekjøpte erfaringer til å hjelpe andre.

En av disse fant Fagskolen gjennom Google. Hun er allerede i jobb som erfaringskonsulent, hvor hun får være med på å forme hvordan jobben skal bli. Hun håper studiene på KBT Fagskole kan hjelpe henne til å finne ut hvordan hun kan være en best mulig ressurs på arbeidsplassen sin. På første undervisningsdag er hun spent, i likhet med de fleste andre ferske studenter.

En annen student sier

- Jeg har forventnigner om å få et lærerikt og spennende år, med masse nye utfordringer. Jeg vil gjøre det så godt jeg kan!

Første ukesamling i uke 35

KBT Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus er i all hovedsak et nettstudie, med noen ukesamlinger i løpet av året. Den første samlingen er allerede nå i uke 35, og vi er glade for å kunne ta i mot noen av studentene fysisk her i Sorgenfriveien 9. Det er mange fordeler med et digitalt studie, samtidig som muligheten til noen fysiske samlinger gjør det enklere å bli kjent med studentene.

Vi ønsker våre nye studenter masse lykke til med studieåret!

Dagfinn Bjørgen foreleser (bilde)
Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, foreleser både ved KBT fagskole, på KBT-kursene og på forespørsel fra eksterne.

Mange søkere til fagskolen

I løpet av årets opptak har vi fått inn mange gode søknader. Som andre skoler, har KBT Fagskole et begrenset antall plasser. Vi håper de som ikke fikk plass i år, ønsker å søke igjen til neste år. Nå ser vi fram mot nok et spennende år, og til å bli kjent med årets studenter.

 

- Utrolig kult at vi er gang med det andre året! Tenk det! Det er jo ikke så lenge siden vi jobbet med å få i gang fagskolen, og nå er vi allerede på andre året! Enda bedre er det at vi har fått inn så mange søkere, og så mange på plass som studenter!

Det sier daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen.

Logo KBT FAgskole -Utdanning for erfaringskonsulenter (bilde)