UTSATT til 9. desember | Recoverynettverk Midt-Norge: Recovery-samarbeid mot målet

Tre ungdommer som ser på solnedgangen
På nettverksdagen i desember skal vi snakke om inkudering av unge voksne. I Recoverynettverk Midt-Norge inviterer vi ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresantanter til å møtes for sammen å utvikle recoverytankegangen innen psykisk helse- og rustjenester.

Recoverynettverk Midt-Norge inviterer til nettverksdag mandag 27. september klokken 12.00. Tema for samlingen er Recovery-samarbeid mot målet, og vi vil spesielt konsentrere oss om unge voksnes mulige veier til recovery.

Unge voksne og veien videre

Hovedfokus på denne nettverkssamlingen er unge voksne og deres mål om å være inkludert både i jobb og andre arenaer. Vi ønsker spesielt å se nærmere på den veien videre i livet for unge voksne, og hvordan enkle tilpasninger kan gjøre at flere blir inkludert i arbeidslivet. Gjennom et recovery-forløp møter du mange ulike pådrivere og hindringer på veien til målet. Aktiviteter kan fungere ulikt ut i fra hvor i prosessen du er. Recovery er ikke bare et mål om å oppnå jobb, men handler like mye om identitet, håp, interesser og fellesskap.

Program 27. september

12:00 Velkommen til Nettverksdag for Recoverynettverket i Midt-Norge

12:05 Hvor god recovery er det ved BUP? -  pårørende Anne Fagrell

12:25 Odd Sverre Westbye - BUP

12:55 Refleksjon/gruppediskusjon

13:10 Pause

13:30 Ungdom på tunet -  Roland Johansen

14:00 Samarbeid med NAV -  Stefan Boman

14:30 Refleksjon/gruppediskusjon

14:45 Oppsumering

15:00 Avslutning

Ung gutt i hettegenser som ser opp mot himmelen

Recoverynettverk Midt-Norge inviterer alle som er interessert i Recovery til faglig påfyll mandag 27. september.

Også denne samlingen blir digital - på lik linje med den vellykkede nettverksdagen 20. april. Da fulgte over 150 deltakere fra hele landet samlingen.

 

Hvem passer nettverksdagen for?

Ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter som ønsker å utvikle recoverytilnærmingen innen psykisk helse- og rustjenester sammen.

Hva er målet med samlingen?

Målet er å skape dialog og samarbeid mellom det offentlige og privat ideell/frivillig sektor. Hvordan kan vi sammen skape positive recovery-prosesser?