Gratis kurs i selvutvikling i sommer

For første gang tilbyr KBT kurs i selvutviklingsmetoden Indre relasjons fokusering, og kurset er denne gangen gratis og åpent for alle som vil! Det er imidlertid begrenset antall plasser, så ta kontakt om du er interessert!

Indre relasjons fokusering er en forskningsbasert metode som er brukt over hele verden. Den ble oppdaget i forbindelse med forskning utført av professor Eugene Gendlin ved University of Chicago på 50-tallet.

Hvem er Indre relasjons fokusering for?

IRF er for deg som

  • Kunne tenke deg å ha mer ro i pressede situasjoner
  • Vil slutte fred med fortiden
  • Sliter med å komme i gang med ting du vil gjøre
  • Vil ha mer tilgang til din intuisjon og kreativitet

IRF kan hjelpe på svært mange måter, for eksempel i det å håndtere følelser på en god måte. Metoden er også nyttig for å gjøre gode beslutninger, eller for å ordne opp i vanskelige relasjoner eller konflikter man står i.

Hvorfor er den så anvendelig?

Grunnen til at IRF kan brukes til så mye forskjellig er at den gir oss en ny tilnærmingsmåte til utfordringer vi har.  Når vi har den, kan vi bruke den på et hvilket som helst problem. Den er altså ikke spesifikt rettet mot et enkelt problem, men er mer en generell strategi som kan anvendes på alt mulig.

For eksempel kjører mange seg fast fordi de er for selvkritiske. Med IRF får du et verktøy som setter den indre kritikeren til side, slik at du kan bli mer konstruktiv.

En annen grunn til at folk ofte står fast er rett og slett gamle vaner. Gamle tankemønster og måter å tilnærme seg livet på blir usynlige for oss fordi vi er så vant til dem (det er et ordtak som sier noe sånt som at vannet er det siste fisken oppdager, fordi den svømmer i det hele tiden).

Med Indre relasjons fokusering får du en måte å «nullstille» deg på. Slik kan du bli mer kreativ og finne uventede løsninger.

Hva er Indre relasjons fokusering – hvordan gjør vi det?

Det er ikke lett å beskrive hva det er. Ofte sammenlignes IRF med mindfulness, og det er absolutt likheter. Essensielt er det snakk om å ha en spesiell type «indre klima» – en åpen, rolig og nysgjerrig indre holdning som gjør at vi kan være med følelser på en ikke-reaktiv måte. Dette ligner på mindfulness.

Det som skiller IRF fra mindfulness kan sies å være at vi tar en mer aktiv holdning. Hvor mindfulness gjerne tar sikte på å la alt komme og gå uten å bli involvert i det, blir vi mer som aktive lyttere i Fokusering. Vi bruker metoden på spesifikke tema, og har spesifikke strategier og teknikker for å møte utfordringer på veien (overveldende følelser, mangel på følelser, trøtthet, identifikasjon er eksempler på slike utfordringer). Vi har også strategier for å møte for eksempel tema som

  • handlingsblokkeringer
  • den indre kritikeren
  • vanskelige beslutninger

Hvis dette høres interessant ut for deg så ta kontakt så fort som mulig, så blir du en av de heldig som får lære metoden i sommer. Du får også en veiledet sesjon, slik at du kan prøve ut metoden og se om det er noe for deg før du starter.

Opplegg – tid og sted

Kurset går over 4 onsdagskvelder. 

Påmeldingsfrist: 11.06

Datoer:  13.06., 20.06., 27.06. og 04.07.

Tidspunkt: 18.00-21.00

Sted: KBT, Kjøpmannsgata 33

Pris: Gratis, KBT dekker kurset denne gangen

Før kurset starter har du muligheten til å få en samtale og en gratis guidet Fokuseringsesjon for å oppleve hva Fokusering er for noe og finne ut om det er noe for deg. Dette kan skje på telefon/Skype, eller i KBT sine lokaler. Ta kontakt med Anders snarest for å avtale tidspunkt. 

Påmelding:

Anders:

Kursleder

Bilde: Anders Asphaug

Anders B. Asphaug er sertifisert lærer og veileder i selvutviklingsmetoden Indre relasjons fokusering, og har mange års erfaring som kursholder og veileder innen selvutvikling og kommunikasjon.