– Vi trenger ikke nok en profesjon som skal være eksperter

Nylig (26.-27.9.) ble nok et vellykket erfaringskonsulentkurs i regi av KBT gjennomført. Hovedtema for kurset var roller og funksjoner for erfaringskonsulenten, og også for arbeidsgivere og kolleger. Erfaringskonsulent ved UNN HF, Astrid Weber, la særlig vekt på at erfaringskonsulenter ikke må bli nok en profesjon som skal være eksperter. Istedet bør erfaringskonsulenter være medvandrere som…

Les mer

Pårørende – en ressurs

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse – LPP inviterer mandag 27. august til kurset «Pårørende – en ressurs». Kurset tar for seg pårørendeprogrammet, pårørendes rettigheter, roller og belastninger, recovery og egenomsorg og erfaringsutveksling. Kurset arrangeres i samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, NKS’ Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge,…

Les mer

Bruker Elf-kurs 2018 overstått

  KBT har nylig avsluttet Bruker Elf-kurs for femte gang. Erfaringene er gode: -Det som jeg tenker er spennende for forskerne, det er å høre perspektivene som de ikke har selv. En som har vært bruker vil kunne komme med andre innspill som forskerne ikke har tenkt på. En av foreleserne fra AFFU, Cuneyt Guzey,…

Les mer

Gratis kurs i selvutvikling i sommer

For første gang tilbyr KBT kurs i selvutviklingsmetoden Indre relasjons fokusering, og kurset er denne gangen gratis og åpent for alle som vil! Det er imidlertid begrenset antall plasser, så ta kontakt om du er interessert! Indre relasjons fokusering er en forskningsbasert metode som er brukt over hele verden. Den ble oppdaget i forbindelse med…

Les mer