Hva tenker profesjonelle fagpersoner om brukermedvirkning for barn og unge?

I flere år har KBT hatt et samarbeid med Høgskulen i Volda i forbindelse med brukermedvirkning for barn og unge. Nylig ble artikkelen «Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?» publisert i Fontene forskning. Artikkelforfatterne har her utforsket hvorfor tradisjonelle forståelser av brukermedvirkning for barn som mottar velferdstjenester opprettholdes, på tross av intensjoner om dialog, deltakelse og samarbeid.

Funnene som kommer frem viser at fagpersonene finner det utfordrende å balansere mellom barnets sårbarhet og autonomi. På tross av de gode intensjonene om medvirkning, bidrar et barnesyn som fokuserer på sårbarhet, til reduserte betingelser for reell deltakelse.

I prosjektet har det blitt gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med fagpersoner fra barnevern, skolehelsetjeneste og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). KBT har her hatt en sentral rolle i gjennomføring av intervjuene, analyse av materiale og skriving av artikkel. Forfatterne bak artikkelen er Bente Hasle og Betina Haug Olson fra Høgskulen i Volda, Juni Raak Høiseth fra KBT og Christina Kildal, tidligere medarbeider i KBT.

Juni Høiseth (bilde)
Juni Raak Høiseth er en av medforfatterne på den ferske artikkelen om brukermedvirkning for barn. Juni har jobbet med brukermedvirkning for barn og unge i flere år, og er alltid interessert i å jobbe sammen med flere unge.