Pilotprosjekt: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Prosjektleder: Roger Santokhie

Pårørende til mennesker med demens opparbeider seg en unik kompetanse som er vanskelig å få andre steder.

I dette pilotprosjektet tar vi inn erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen. Først ut til å prøve dette er Frøya kommune.

 

Omtale og artikler