Pilotprosjekt: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Bilde av prosjektgruppa - erfaringsmedarbeidere i demensomsorg
Teamet i pilotprosjektet erfaringsmedarbeidere i demensomsorg på fagsamling på Frøya i april 2022. Lavterskeltilbudet har blant annet som mål å forhindre ensomhet blant eldre med demens. I Frøya og Indre Fosen er det store avstander, og da kan det være vanskeligere å komme seg rundt om helsa begynner å svikte. (Foto: Silje Margrethe Jørgensen)

Prosjektleder: Roger Santokhie
Telefon: 41789929
E-post: Roger.santokhie@kbtkompetanse.no

Pårørende til mennesker med demens opparbeider seg en unik kompetanse som er vanskelig å få andre steder.

I dette pilotprosjektet har vi inn erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen. I Indre Fosen kommune og Frøya kommune ble det ansatt til sammen fire erfaringsmedarbeidere, som skulle jobbe inn mot den yngste gruppen av personer med demens.

Prosjektet bygger på helsedirektoratets satsning «hva er viktig for deg», som handler om at tjenestene skal formes etter brukernes behov.

Pilotprosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag og Helsedirektoratet. Pilotprosjektet startet i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, og ble siden videreført fra KBT Fagskole. Opprinnelig varte finansieringen til høsten 2022. I 2023 fortsatte pilotprosjektet med midler fra Statsforvalteren i Trøndelag til innovasjon og fornying. Pilotprosjektet fortsetter videre i 2024, også nå med midler fra Statsforvalteren.

Visjon: Det er ansatt erfaringsmedarbeidere i hjemmebaserte tjenester i alle kommuner i Norge

 

 

Omtale, nyhetssaker og artikler

 

Samarbeid støttet av Erasmus+

Pilotprosjektet henger også sammen med et internasjonalt prosjekt, PIA: Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care, som KBT Fagskole jobber med. Målet med prosjektet er å bidra til å skape bærekraftige og kompetansehevende tjenester for personer med demens, ved å finne nye måter å involvere brukere og pårørende i tjenesteutviklingen. PIA har også mål om å bidra til å redusere stigma og tabu rundt demens, slik at flere kanskje vil søke hjelp på et tidlig stadium. PIA avsluttes våren 2024.

 

 

Bilde av Karl Johan Johansen og Roger Santokhie
Karl Johan Johansen, rektor ved KBT Fagskole og Roger Santokhie jobber med det internasjonale prosjektet PIA - som handler om erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen. Her viser de fram prosjektplakaten på konferansen Alzheimer Europe.

Dette prosjektet startet opp i stiftelsen KBT og administreres nå av KBT Fagskole. Fagskolen tar sikte på å lage et fordypningsemne om demens i utdanning for erfaringskonsulenter, som bygger på erfaringer fra dette prosjektet.