Pilotprosjekt: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Prosjektleder: Roger Santokhie

Pårørende til mennesker med demens opparbeider seg en unik kompetanse som er vanskelig å få andre steder.

I dette pilotprosjektet tar vi inn erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen. Indre Fosen kommune og Frøya kommune har ansatt to erfaringsmedarbeidere hver, som skal jobbe inn mot den yngste gruppen av personer med demens.

Prosjektet bygger på helsedirektoratets satsning «hva er viktig for deg», som handler om at tjenestene skal formes etter brukernes behov.

Pilotprosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag og Helsedirektoratet. Opprinnelig varte finansieringen til høsten 2022. De første månedene med erfaringsmedarbeidere i hukommelsesteam har gitt lovende resultater. Prosjektet har fått innvilget midler til å lønne erfaringsmedarbeiderne en stund videre.

 

Omtale, nyhetssaker og artikler