Hvordan kan vi skape bedre psykisk helsetjenester sammen?

Kårhild Løken, Ingvild Kvisle og Karl Johan Johansen (bilde)
Karl Johan og Ingvild presenterer KBT for de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene da vi møttes 2. desember. På møtet diskuterte vi blant annet hvordan vi kan bidra til fremtidens helsetjenester. For eksempel er sentrene med og arrangerer en nasjonal konferanse for Recovery. Der vil vi blant annet snakke med andre om hvordan vi kan få større grad av Recovery inn i tjenestene, og slik bidra til bærekraftige helsetjenester hvor behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig.

Hvordan kan vi skape enda bedre psykisk helsetjenester sammen?

Det var blant spørsmålene vi diskuterte da de Regionale Brukerstyrte Sentrene møtte stortingspolitikerne Even Røed (AP) og Sandra Bruflot (H) 2. desember. Vi opplevde å møte to lyttende og engasjerte mennesker som hadde gode spørsmål rundt hvordan vi kan bidra til fremtidens helsetjenester.

I en "speed date" med hvert senter fikk Ingvild og Karl Johan i KBT presentert litt av arbeidet vårt, hvor de la spesielt vekt på hvordan vi jobber med Bruker Spør Bruker og sosial innovasjon.  For gjennom å evaluere brukeres erfaring med dagens tjenester, kan vi finne løsninger for fremtiden. De som benytter tjenestetilbudene i dag vet hva de savner og hva som fungerer.

Kårhild Husom Løken og Even Røed (bilde)
Kårhild Husom Løken (Sagatun Brukerstyrt Senter) med stortingspolitiker Even Røed. Røed uttrykte blant annet stort engasjement for pårørende da de Regionale Brukerstyrte Sentrene fortalte om sitt arbeid 2. desember.

Mer recovery i psykisk helsetjenestene

KBT og de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene jobber blant annet for å få mer recovery-tenkning inn i tjenestene. Slik kan vi bidra til at behandlng innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig.

Selv om Recovery er et forholdsvis nytt begrep i Norge, er det mange organisasjoner, kommuner og tjenester som jobber med det i dag. I februar 2022 arrangeres den første av 10 planlagte nasjonale konferanser for Recovery. De Regionale Brukerstyrte Sentrene, Erfaringssentrum og NAPHA står i spissen for arrangementet som har Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus som tema. En rekke aktører er med i samarbeidet, og vi ser fram til et spennende arrangement 16.-17. februar 2022.

PS. Fram til 1. januar kan du melde deg på konfransen til early bird-priser. Les mer og meld deg på via recoveryknutepunkt.no.