[Fullt] Nytt kurs: brukerinvolvering innen forskning

Hvordan kan du som bruker involveres i forskning?

Registrer deg her

I februar starter vi opp med et nytt kurs for deg som har lyst til å lære mer om hvordan du kan bidra til forskning. Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker i helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Kurset starter onsdag 17. februar

Etter kurset vil du være kvalifisert til å bidra i evaluering av tjenester og til å ta initiativ til forskningsprosjekter. Om du for eksempel er medlem i en brukerorganisasjon, kan du bruke kunnskapen fra kurset til å søke om midler fra eksempelvis Dam-stiftelsen til prosjekter for organisasjonen din.

Forelesere med spesialkompetanse på brukerinvolvering

Vi i KBT har lang erfaring med brukerinvolvering i forskning, og har til og med utviklet en egen forskningsmetode med brukerinvolvering i sentrum: Bruker Spør Bruker (BSB). Vi har bidratt på, og utviklet egne forskningsprosjekt på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Juni Høiseth er vår ekspert på brukerinvolvering av barn og unge, Karl Johan er styreleder for KBT-Stiftelsen hvor Dagfinn er daglig leder og en av hjernene bak BSB.

Helt nytt kurs

Tidligere har vi samarbeidet med AFFU/NTNU om kurset ELF (Elementær forskningsmetodikk i psykiatri). Etter tilbakemeldinger fra kursdeltakere har vi nå gått solo og utviklet et helt nytt kurs som er mer praktisk innrettet og mer basert på erfaringskompetanse. Det nye kurset er mer spisset mot kvalitativ forskning og hvordan du som bruker kan være en del av forskningsprosessen.

På kurset lærer du om

 • Rammer for brukerinvolvering
 • Rollen som medforsker
 • Forskningsdesign og metodikk
 • Å skrive prosjektsøknad/forskningssøknad

Praktisk informasjon om kurset

Oppstart onsdag 17. februar klokken 10.

Kurset arrangeres som et webinar med 4 samlinger. Det vil også være mulig å delta på kurset fysisk i våre lokaler i Trondheim. Kurset passer for deg som selv ønsker å drive med forskning, har erfaring fra forskning eller skal være med på en forskningsprosess.

Kursdager

 • Onsdag 17. februar klokken 10.00 til 14.00
 • Onsdag 24. februar klokken 10.00 til 14.00
 • Onsdag 3. mars klokken 10.00 til 14.00
 • Onsdag 10. mars klokken 10.00 til 14.00

Kursavgift

Påmelding for bedrifter: kroner 500,- eks. mva.

Påmelding for privatpersoner: kroner 125,- inkl.mva.

Kursbevis

Etter å ha gjennomført kurset får du et kursbevis fra KBT.

Målet for kurset er at du har kjennskap til

 • Brukerinvolvering innen forskning
 • Ulike former for forskningsprosesser
 • Ulike tilnærminger til forskning
 • Forskjellige metoder i forskning
 • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

 

Kursholdere

Kursholder Karl Johan Johansen (image)
Karl Johan Johansen
Kursholder Dagfinn Bjørgen (image)
Dagfinn Bjørgen
Kursholder Juni Raak Høiseth (image)
Juni Raak Høiseth

Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Han har bakgrunn fra undervisning innen psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side, i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere, “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge og har årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Juni Raak Høiseth

Juni er prosjektkoordinator i KBT. For tiden jobber hun blant annet med evaluering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, og med brukermedvirkning av barn og unge. Tidligere har hun vært erfaringskonsulent i psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Hun er aktiv i organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og har erfaring med arbeid i ulike brukerråd. Juni har vært medforfatter av evalueringsrapport om erfaringskonsulenter i ambulerende team. Hun er utdannet innen kultur- og dramafag. For tiden tar hun en mastergrad i helse- og sosialfag på deltid ved Høgskolen i Volda.

Billetter og påmelding

Det er begrenset antall plasser på kurset, og dermed førstemann til mølla. Kurset er fulltegnet. Følg med i våre kanaler for å få informasjon om nye kurs.

Kursdeltagere vil få sendt link til kurset to dager før kurset starter

Andre KBT-kurs

Vi i KBT prøver stadig å utvikle kurstilbudet vårt, som er en av måtene vi løfter brukerstemmen på. I 2021 planlegger vi blant annet erfarignskonsulentkurs del 2. Vi har også en idé om noen helt nye typer kurs, så det er bare å følge med.

I kursoversikten finner du overrsikt over de kursene vi oftest har.

Følg KBT i sosiale medier