Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper

KBT Midt-Norge gjennomførte i 2011 en evaluering av Mental Helse Kompetanses vekst- og mestringsprosjekter. I evalueringen deltok gruppeledere, forskere og ledelse ved Mental Helse Kompetanse.

Utviklingsprosjektet Vekst og Mestring prøvde ut modellen «ledet selvhjelp» i grupper som skulle bidra til personlig vekst og selvhjelp blant unge.

Hovedmålet med rapporten var å finne muligheter for vekst og spredning av prosjektet Vekst og Mestring som metode. NASEP (nå Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) ønsket å få en vurdering av pilotprosjektet med tanke på videreføring, samt hva som fungerte med piloten og hvilke utfordringer implementering av metoden ville få.

God forberedelse av deltagerne kom fram som avgjørende allerede i forkant av oppstarten. Det er særdeles viktig at deltagerne er klare over hva de går til, for å sikre deltagere.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

Rapport:

Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper (2011)