Invitasjon: Samling i Recoverynettverk i Midt-Norge 12.09.19

12. september 2019 Kl. 09:30 – 16:00

Quality Aiport Hotel Værnes


Vi inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge som har begynt å jobbe med recovery til dialog og faglig påfyll!

Flere og flere aktører ønsker å jobbe recoveryorientert, men møter på hinder på veien i implementeringen. Det er behov for å møte andre for å utveksle erfaringer, diskutere dilemmaer og få råd om gode arbeidsmåter til støtte og drahjelp. En vellykket samling i fjor tyder på at et nettverk som dette kan bidra til nettopp det! For å ta tak i det som er viktig blir innholdet i presentasjoner og gruppearbeid satt ut i fra problemstillinger som deltakerne melder inn på forhånd.

Vi oppfordrer ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter til å delta for å sammen utvikle recoverytilnærminger i psykisk helse- og rustjenester!

Tema

  • Implementering
  • Rettigheter og recovery
  • Konkrete metoder og verktøy
  • Erfaringer, gode råd og praktiske eksempler
  • Måling av recovery – hvordan?
  • Pakkeforløp og standardisering

Alle deltakere oppfordres til å melde inn problemstillinger som vil bli forsøkt besvart gjennom foredrag og gruppedialog. Problemstillinger meldes til kontaktperson eller i påmeldingsskjemaet innen 7. juni. Endelig program blir annonsert etter sommeren.

Om arrangørene

KBT og Vårres brukerstyrte senter samarbeider med de øvrige regionale brukerstyrte sentrene om å bli Knutepunkt for recovery. Målet er å styrke erfaringskunnskap, bidra til utvikling av recovery i tjenester, og å gi brukere og pårørende mulighet for mestring.

KBT jobber med brukerstyrt evaluering, erfaringskonsulentopplæring og å skape arenaer for utvikling av recoverytilnærming i tjenester, bla. dialogmøter med kommuner.

Vårres brukerstyrte senter jobber med formidling av erfaringsbasert kunnskap, og lærings- og mestringskurs, selvhjelps- og mestringsgrupper for brukere og pårørende.

NAPHA sprer kunnskap og legger til rette for kunnskapsutveksling om recovery over hele landet. De har bla. utarbeidet fagheftene “Recoveryorienterte praksiser – en systematisk kunnskapssammenstilling” og “100 råd som fremmer recovery”.

Trondheim kommune har en satsing på utvikling av recoverytenkning. De har etablert et eget recoveryteam og fått et nytt mestringsteam innen enhet for psykisk helse og rus.

Pris og påmelding

Pris

  • Tjenestepersonell: 1200,- inkl. lunsj.
  • Brukere/pårørende: 650,- inkl. lunsj.

Deltaker dekker selv reise og opphold.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 14. august 2019. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert.

Klikk her for å melde deg på!