Invitasjon: Samling i Recoverynettverk i Midt-Norge 12.09.19

12. september 2019 Kl. 09:30 – 16:00 Quality Aiport Hotel Værnes Vi inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge som har begynt å jobbe med recovery til dialog og faglig påfyll! Flere og flere aktører ønsker å jobbe recoveryorientert, men møter på hinder på veien i implementeringen. Det er behov for å møte andre for å…

Les mer

Roan – en perle i havgapet

  Tilbud 24/7 Den lille kystkommunen på Fosenhalvøya viser at små kommuner får til mye. Dialogmøtet med Roan kommune var et initiativ fra KBT for å diskutere recovery og brukerinvolvering. I Roan kommune har man satset mye på brukermedvirkning på individnivå, med mål om at brukere og ansatte utformer tjenestene sammen. Et resultat er et…

Les mer

Studietur til Wales og London

Bilde: Alle studieturdeltakerne med Jas Johal fra Reaching Out East i rutete skjorte i forkant.   KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Målet med prosjektet er å utveksle erfaringer med, utvikle og prøve ut metoder og modeller for tjenesteinnovasjon på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. Prosjektet er…

Les mer

Rapport fra møter i brukerpanelet i Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommune samarbeider om prosjektet «Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling». Målet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukers ståsted. KBT er hovedansvarlig for…

Les mer