Invitasjon til workshop: brukeres forhold til medikamenter i behandling

Vi inviterer til workshop om medikamentenes plass i behandling av psykiske lidelser og innføring av medisinfrie tilbud i helseforetakene.

KBT arbeider for tiden med å systematisere brukererfaringene som er fremkommet i løpet av vårt årelange arbeid med Bruker Spør Bruker-undersøkelser, for å avdekke hvordan helsetjenester best kan utformes for å gi kvalitet. Undersøkelsene vil suppleres med en serie workshoper om de mest aktuelle temaene som fremkommer, der ressurspersoner kan ta del i en dialog om hvilke anbefalinger som skal legges frem, og hvordan de bør formuleres.

Alternativer til medisinsk behandling er for tiden et svært aktuelt tema i norsk psykiatri, og vil således være grunnlag for den første workshopen i denne rekken.

Workshopen vil ta sted i våre lokaler i Kjøpmannsgata 33, den 9. mai. For påmelding, ta kontakt med Heidi Westerlund (av hensyn til bestilling av lunsj).

PROGRAM

10:00 – 10:15 Innledning
10:15 – 11:00 Erfaringer fra Bruker Spør Bruker – Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen
  Lunsj
11:15 – 12:00 Workshop, sesjon 1
12:00 – 12:45 Workshop, sesjon 2
12:45 – 13:00 Oppsummering