Recovery – hva trenger vi mer kunnskap om?

Post it-lapper med notater fra gruppearbeid på recovery-workshop

Vi har vært på workshop med praksisfeltet, forskere, pårørende og mennesker med egenerfaring fra psykisk helseproblematikk. Vi reflekterte sammen om recovery. Hvordan mennesker med psykisk helseutfordringer kan få en god hverdag og et godt liv, enten gjennom å leve med utfordringene, eller oppleve bedring.

Les mer

Invitasjon til workshop: brukeres forhold til medikamenter i behandling

Vi inviterer til workshop om medikamentenes plass i behandling av psykiske lidelser og innføring av medisinfrie tilbud i helseforetakene. KBT arbeider for tiden med å systematisere brukererfaringene som er fremkommet i løpet av vårt årelange arbeid med Bruker Spør Bruker-undersøkelser, for å avdekke hvordan helsetjenester best kan utformes for å gi kvalitet. Undersøkelsene vil suppleres…

Les mer