Invitasjon til workshop: brukeres forhold til medikamenter i behandling

Vi inviterer til workshop om medikamentenes plass i behandling av psykiske lidelser og innføring av medisinfrie tilbud i helseforetakene. KBT arbeider for tiden med å systematisere brukererfaringene som er fremkommet i løpet av vårt årelange arbeid med Bruker Spør Bruker-undersøkelser, for å avdekke hvordan helsetjenester best kan utformes for å gi kvalitet. Undersøkelsene vil suppleres…

Les mer