Nasjonal konferanse for Recovery 2023 – se opptak

Kårhild fra Sagatun åpner recoverykonferansen 2023 (Bilde/skjermdump)
26. september 2023 ble en digital utgave av Nasjonal konferanse for Recovery sendt fra NAPHA sitt studio. Kårhild Husom Løken fra Sagatun var programleder. (Skjermdump fra sendingen)

Vel overstått konferanse

Den Nasjonale konferansen for Recovery skulle i utgangspunktet holdes i Trondheim i 2023. På grunn av manglende finansiering, ble det en digital variant. Medarrangør NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) stilte med studio.

Programmet var en kombinasjon av introduksjoner til tema som etter planen skal være med på den neste fysiske konferansen og korte innlegg fra NAPHA. På nettsidene til NAPHA kan du se opptak av mesteparten av sendingen:

Forskning på Recovery, Mike Slade

Relasjonell velferd, Ottar Ness

Folkehelse og gode liv, Solrun Steffensen og Anne Fjelnseth

E-læringsprogram om Recovery, Møyfrid Kjølsdal

Menneskerettigheter og WHO Quality rights, Mette Ellingsdalen

(Det er foreløpig usikkert hvor lenge opptaket blir liggende ute)

 

Fysisk konferanse i 2024?

Målet er at det skal bli en fysisk konferanse i 2024. Det avhenger blant annet av finansiering. Dersom det blir fysisk konferanse i 2024, vil mest mulig av det planlagte programmet fra 2023 beholdes.

Nasjonal konferanse for Recovery arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum. I tillegg er en rekke aktører samarbeidspartnere.

 

 

Arrangørplakat (bilde)
Samarbeidspartnere (bilde med logoer)