Nasjonal nettverkskonferanse om medforskning i forskning og utviklingsarbeid

Person som tar notater (bilde fra Unsplash)

Møteplassen for forskere og medforskere

Med denne konferansen ønsker vi å skape en arena hvor vi kan utvikle en utvidet forståelse, kunnskap og kompetanse om hvordan brukere og pårørende kan involveres i forskning. Når vi møtes, kan vi bygge ned barrierer og bli bedre kjent med hverandres ståsted, utfordringer og faglig potensiale. Videre er målet å etablere et nettverk og en kompetansebase for forskere og medforskere.

Program

Vi er i gang med å planlegge programmet til konferansen, og nærmere informasjon kommer etter hvert. Vi jobber med tema som

  • Brukermedvirkning i forskning- hva er det og hvorfor driver vi med det?
  • Brukermedvirkning i FoU-virksomhet
  • Brukermedforskning – utfordringer og dilemmaer
  • Metodeutvikling i forskning og erfaringsperspektiv
  • Ulike løsninger for medforskerrollen

Bakgrunn

Det er i dag økende krav og forventninger om brukerinvolvering i forskning og utviklingsarbeid. Begrunnelsene er både at det vil innebære en demokratisering av forskningen og at forskningen får bedre kvalitet.

Det stilles i økende grad krav om brukermedvirkning for å få finansiering til FoU-prosjekter. Utviklingen utfordrer utfordringer og dilemmaer for så vel forskerrollen som rollen som medforsker, og det reiser spørsmål rundt kompetanse om hvordan forskning med brukerinvolvering kan utføres på en god måte.

Tid og sted

9.-10. november 2021, Lillehammer

Målgrupper for konferansen

  • Brukere og pårørende med erfaring fra forskning og/eller medforskning
  • Personer som ønsker å bli medforskere
  • Forskere og fagutviklere i feltet rundt ulike helse- og sosialfag
  • Spesialister i prosjektsøknadsskriving
  • Høyskole- og universitetsansatte som underviser i metode

Initiativtakere

Rådet for psykisk helse

Høgskolen i Innlandet

Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus - Vestre Viken

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT

Støttet av Stifelsen Dam (bilde av logo)