Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom

I slutten av august kom rapporten Somatisk helse hos pasianter med alvorlig psykisk lidelse fra Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten). Hovedbudskapet i rapporten er blant annet at psykisk lidelse kan overskygge fysisk sykdom (se faktaboks for mer). 

 

Forventet levetid og psykisk sykdom

I Folkehelserapporten fra FHI, kan vi lese at forventet levealder for personer med psykiske lidelser er 5-15 år kortere enn hos den generelle befolkningen.  

Ukom skriver at  

Den vanligste dødsårsaken hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse er hjerte- og karsykdom. Det er også kjent at disse pasientene mottar mindre helsehjelp og lever 15-20 år kortere enn øvrig befolkning. Det er somatisk sykdom, ikke selvmord eller andre direkte konsekvenser av deres psykiske lidelse, som hovedsakelig forklarer forskjellen.” 

 

Kjent problematikk

Assisterende daglig leder i KBT, Katie Wikstrøm, sier dette er en problematikk hun kjenner godt til:

Bilde av Katie Wikstrøm

Poenget er at for pasienter med psykisk sykdom, er den psykiske tilstanden ofte forklaringen på alle lidelser. Man lar være å utrede for mulig somatisk lidelse. Statistisk er det sånn at med en psykisk lidelse kan du leve opp til 20 år kortere enn gjennomsnittet. Ikke nødvendigvis på grunn av den psykiske lidelsen, men fordi den somatiske sykdommen blir oversett. 

 Noen symptomer kan forveksles. For eksempel kan prikking i fingrene, hjertebank eller pustebesvær tas for å være knyttet til en kjent psykiatrisk diagnose, eksempelvis angst. Da kan det bli oversett at det kan være snakk om en alvorlig somatisk lidelse.”