RVTS Midt ute med ny podkast

Bilde av Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt, Unni Skoglund, leder den nye podkasten Midt imellom, som til nå har kommet med to episoder: En om alderisme og en om tortur.

Vi gratulerer RVTS Midt* med lansering av podkasten Midt imellom. Den tar for seg ulike tema RVTS Midt jobber med, og vil komme med omtrent 4-6 episoder i halvåret. De to første episodene har temaene alderisme og tortur.

- Podkasten er lagt opp slik at en av våre rådgivere bidrar inn sammen med forskere og andre fagfolk som kan gi lytterne kunnskap, historier og perspektiver, sier Unni Skoglund.

Her kan du lytte til podcasten

Skoglund er kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt, og leder den nye podkasten, som du kan lytte på

i tillegg har podkasten en egen landingsside på Stolavs.no

*Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt), er en samarbeidspartner for helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. De jobber med tema som eksempelvis traumer og traumatisk stress, selvmordsforebygging og menneskehandel.

 

Verdensdagen mot tortur 26. juni og ny podkastepisode

Internasjonal dag til støtte for torturofre markeres 26. juni. Dagen markerer målet om total utdyddelse av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

I den nyeste episoden av podkasten til RVTS Midt er tortur tema. Mange tusen mennesker med flyktningebakgrunn i Norge, har vært utsatt for tortur i løpet av livet. I podkasten spør Skoglund hva tortur gjør med mennesker, og hvordan vi kan hjelpe dem som har vært utsatt. I episoden er Nora Sveaass og Håkon Stenmark med i studio.

Nora er psykolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hun har vært medlem i FNs torturkomité i åtte år og er i dag en del av FNs underkomité for bekjempelse av tortur.

Håkon er psykologspesialist og jobber blant annet med behandling av flyktninger som har vært utsatt for tortur i klinikken til RVTS Midt: Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur.

 

Alderisme - en av to har fordommer mot eldre i følge WHO

Den aller første episoden av Midt imellom handler om alderisme, et begrep WHO benytter. WHO fastslår at halvparten av oss har fordommer ovenfor eldre.

I episoden møter vi Wenche Karin Malmedal, som er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU og leder i Pensjonistforbundets sentrale helseutvalg. Hun bidro med tanker og perspektiver sammen med Grete Ystgård, rådgiver og psykiatrisk sykepleier ved RVTS Midt.