Stort engasjement rundt erfaringskonsulentrollen på kurs

Bilde fra kurset erfaringskonsulent 1

8. og 9. juni hadde vi introduksjonskurs om erfaringskonsulenter. Der deltok både ledere for erfaringskonsulenter, folk som allerede jobber som erfaringskonsulent og folk som er nysgjerrige på om det å bli erfaringskonsulent er noe for dem.

I løpet av kurset hadde vi med oss representanter fra Trondheim kommune, Gatejuristen, KBT Fagskole og FIRE-stiftelsen. De presenterte hvordan de jobber, og tok seg tid til å svare på de mange spørsmålene kursdeltakerne hadde. Og det ble etter hvert mange.

Til erfaringskonsulentene som holdt presentasjoner, var det blant annet spørsmål om hva slags oppgaver de har, hvordan folk reagerer på å møte en erfaringskonsulent og hvordan det er å bruke dyrekjøpte livserfaringer i jobben.

Bilde fra kurset erfaringskonsulent 1
Bilde fra kurset erfaringskonsulent 1

Under kurset fikk vi høre fra to erfaringskonsulenter og deres ledere i Trondheim kommune. Vi fikk høre at arbeidsdagene deres er varierte, og at erfaringskonsulenter kan jobbe i ulike typer tjenester. Anna (bildet til høyre), fortalte at hun både jobber direkte med de som mottar tjenester, som veileder og støtte for kollegaene sine og på systemnivå. På systemnivå deltar hun både i lederteam og bidrar i tjenesteutvikling.

 

Å starte i en jobb som erfaringskonsulent kan være både krevende og givende

På kurset kom det fram at selv om det å jobbe som erfaringskonsulent kan være givende og at man tilfører tjenestene noe ekstra, så kan det også være krevende. Er du den første erfaringskonsulenten som blir ansatt et sted, så kan det hende at kollegaene dine ikke vet helt hva de kan forvente og hva du kan bidra med. I verste fall kan de i begynnelsen  tro du skal ta fra dem oppgaver.

Som erfaringskonsulent kan du også bli veldig alene på arbeidsplassen, dersom du er den eneste. Selv om du har gode kollegaer, så er det nyttig med et forum med andre i tilsvarende rolle. Slike forum kan organiseres på flere måter, og blant annet er det dannet flere nettverk i landet.

Opplæring og utdanning kan også styrke deg i jobben. Enten det er opplæring i regi av arbeidsgiver, litt lengre kurs som eksempelvis Erfaringsskolen i Oslo eller KBT Fagskole sin høyere yrkesfaglige utdanning.

 

 

Bilde fra kurset erfaringskonsulent 1

Bildet: Vebjørn Ørsjødal fortalte om utdanningstilbudet ved KBT Fagskole. Kursdeltakerne hadde også her mange ting de ønsket svar på. For eksempel: Kan du ha praksis der du allerde jobber? (Svaret på det er ja, så lenge arbeidsplassen er godkjent som praksisplass).

 

Gatejuristen - et viktig tilbud

I tillegg til å snakke om tema som recovery og erfaringskonsulentens rolle, hadde vi med oss Gatejuristen på kurset. De gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer, og jobber for at personer i målgruppen får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Det er nemlig ingen selvfølge, og det kan være mange grunner til det. For eksempel at man rett og slett ikke vet hva man har rett på, eller at man ikke har tilgang til de riktige digitale verktøyene. Digitalt utenforskap er derfor ett av temaene Gatejuristen arbeider med.

Gatejuristen finnes i flere byer i Norge, og drives av Kirkens Bymisjon.  I tillegg finnes noe som heter Legal aid, som retter seg mot personer med lav økonomi, sosiale utfordringer med mer. For en erfaringskonsulent som jobber innen rus, er det nyttig å vite hva Gatejuristen gjør og hvordan man kommer i kontakt med dem.

Bilde fra kurset erfaringskonsulent 1

Hanne og Ane fra Gatejuristen jobber med juridisk veiledning, rådgivning og representasjon for personer med rusutfordringer. De er opptatt av å være tilgjengelige, og derfor kan du komme i kontakt med Gatejuristen på flere måter: Telefon, e-post, drop-in, saksmottak og henvisning fra andre instanser. Klienter kan få hjelp på alle rettsområder, og de bistår i alt fra arbeidsrett til straffeprosess og strafferett.

 

Vi i KBT takker alle som bidro under kurset, enten det var som deltaker eller foredragsholder.