Selvstyrkingskurs på Oppdal!

KBT arrangerer gratis Selvstyrkingskurs på Oppdal fra 1. februar!

Selvstyrkingskurset er for alle som trenger verktøy for å hevde seg selv mer, og for å fungere bedre i relasjoner, og livet generelt.

Påmelding

  • Har du dårlig selvtillit?
  • Er det utfordrende for deg å hevde deg?
  • Har du vanskelig for å “ta tak” i livet?
  • Trenger du å bli bedre til å snakke for deg?

Da kan selvstyrkingskurs være noe for deg!

Det kan gi deg

  • Økt selvtillit og bedre selvbilde
  • Evne til å sette grenser på en god måte
  • Mer bevissthet om dine egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Økt bevissthet om kraft til å ta ansvar for eget liv
  • Mer spontanitet og initiativ
  • Metoder for å ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Dette kurset er en del av Verktøykassa for brukermedvirkning, som er utviklet gjennom en årrekke av fagfolk og brukere på Sagatun brukerstyrte senter.

Mer informasjon her!

Kursavgift

Kurset er gratis

Når

1. og 2. + 16. og 17. februar Kl. 09.00-15.00

Hvor

Berghallen kretshus, Sunndalsvegen 726, 7340 Oppdal

Kursledere

Nina Vesterdal

Eirin Yvonne Eriksen