Siste nytt fra KBT

Gruppefoto NSPH og KBT Fagskole

Besøk fra den svenske paraplyorganisasjonen NSPH – Vi kan lære mye av hverandre  

10. november 2022

Nylig fikk vi besøk av NSPH (Nationell Samverkan för psykisk hälsa). Under besøket lærte vi blant annet om hvordan erfaringskonsulentrollen har utviklet seg i nabolandet.

Student med musikalsk innslag (bilde)

Bruk stemmen din – Bli med på Helsedirektoratets innspillsmøte

9. november 2022

17. november arrangerer Helsedirektoratet innspillsmøte om brukermedvirkning i forbindelse med et prosjekt hvor det skal lages nasjonale anbefalinger.

Bilde av Arthur Mandahl

Gratulerer, Arthur

24. oktober 2022

De hjerteligste gratulasjoner til Arthur Mandahl for å ha mottatt Kongens fortjenestemedalje.

Tekstplakat: Kurs i journalføring

Kurs i journalføring 25. november

18. oktober 2022

Kurs for deg som jobber innen helse- og omsorgstjenesten, for eksempel som erfaringskonsulent.

Få en grunnopplæring i dokumentasjon og det å skrive journal. I kurset legger vi vi spesielt vekt på å ivareta bruker- og pårørendeperspektivet. 

Bilde av ungdommer som spiller bordtennis

En ainna plass | Fritidstilbudet Plass’n har åpnet

14. oktober 2022

I oktober kunne endelig Plassn på Heimdal endelig åpne dørene for ungdom mellom 15 og 20 år.

Besok-Mary-Leamy-i-Trondheim-juli-2022

CHIME-prosjektet – utvikling og fremdrift

15. september 2022

I CHIME-prosjektet utforsker vi hvordan CHIME-rammeverket kan fungere til å styrke recoveryarbeidet i tjenestene. Nå jobber vi mot neste fase i prosjektet.

Bilde av Dagfinn Bjørgen

Endelig ble det en nasjonal konferanse for Recovery

9. september 2022

6. og 7. september var over 200 mennesker med engasjement for menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus samlet på Garrdermoen

Bilde med tekst om Recoverykurs 2

Recoverykurs 2

9. september 2022

5. og 6. oktober kan du bli med på et kurs Recovery. Kurset er for deg som har grunnleggende kjennskap om recovery. 4. oktober tar vi for oss en utvidet forståelse av recovery, og 5. oktober vil vi presentere redskaper for praktisk recoveryorientert arbeid

Kurs for erfaringskonsulenter

8. september 2022

Jobber du som erfaringskonsulent, og kunne tenke deg litt faglig påfyll?
10. og 11. oktober setter vi opp erfaringskonsulentkurs 2, med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Illustrasjonsbilde

Bli med på å finne rom for medvirkning

5. august 2022

Er du mellom 15 og 23 år? Har du tidligere erfaring med bruk av psykiske helsetjenester for barn og unge? Juni og Petter vil gjerne snakke med deg om dine erfaringer og tanker om hva som er god brukermedvirkning.