Arkiv nyhetssaker

Illustrasjonsbilde fra filmen The recovery channel

Visning av The Recovery Channel 16. april

21. mars 2024

THE RECOVERY CHANNEL handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. 16. april blir det filmvisning i Trondheim, etterfulgt av panelsamtale.

Bilde av RBS-ene

Møtte stortingspolitikere

19. mars 2024

I januar møtte de Regionale Brukerstyre Sentrene flere medlemmer av Helse- og omsorgskomitéen. Vi snakket blant annet om opptrappingsplanen for psykisk helse og hvordan sentrene kan bidra til å nå målene i den.

Bilde av Juni Raak Høiseth

Brukererfaringer i ny lærerbok for ambulansepersonell 

13. mars 2024

En ny lærebok for ambulansepersonell, som handler om å møte mennesker i krise er på trappene. I boken har vår egen Juni Raak Høiseth skrevet et kapittel om brukererfaringer, basert på intervjuer med mennesker som har opplevd å bli hentet av ambulanse mens de har vært i krise.

Erfaringskonsulent (illustrasjon)

Erfaringskonsulentrollen – et introduksjonskurs

22. februar 2024

Er du nysgjerrig på rollen som erfaringskonsulent? Dette introkurset er både for deg som vurderer å bli erfaringskonsulent, ledere og kollegaer til erfaringskonsulenter og karriereveiledere.

Illustrasjon

Kurs i brukerstyrt evaluering

16. februar 2024

6.-8. mai kan du bli med på kurs i brukerstyrt evaluering. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg blant annet fokusgruppeintervju og analyse.

Bilde av en kvinne i filmstuido

E-læringsforedrag om brukermedvirkning til spesialistutdanningen til RPUB øst og sør

8. februar 2024

Et av områdene vi jobber med, er brukermedvirkning for barn og unge. Nylig var faglig rådgiver, Juni, på filminnspilling med et foredrag om brukermedvirkning, samvalg og dilemmaer hos barn og unge.

Illustrasjonsbilde

Opplæringsprogram om samproduksjon i forskning på Lillehammer

25. januar 2024

Sagatun Recovery og Høgskolen i Innlandet samarbedier om et opplæringsprogram om samproduksjon i forskning. Påmeldingsfrist 1. februar

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johan Johansen

Kurs i Sosialt entreprenørskap

1. januar 2024

Har du lyst til å lære om Sosialt entreprenørskap?
Bli med på kurs med Karl Johan Johansen og Bjørn Bratt, som begge har lang erfaring med prosjekter innen sosial innovasjon. Kurset starter 20. april 2022.

Tekstplakat: Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling - Etikk og forskning på sårbare grupper

Materiell fra webinaret etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

30. november 2023

Nå kan du laste ned ressurser fra webinaret 23. november.

Illustrasjonsbilde - Stabel med bøker

Kurskalender 2024

9. november 2023

Ny kunnskap i 2024? Her er kursene KBT og KBT Fagskole vil tilby sammen i året som kommer.