Siste nytt fra KBT

Nettverkssamling – Musikk som helseressurs for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer

1. august 2021

Bli med på nettverkssamling 27. august klokken 11.30-1400.

For å utvikle nye ideer og finne strategier for hvordan vi kan styrke musikktilbudene, inviterer vi DEG til å tenke høyt sammen med andre aktører.

Mari Holm Lønseth på besøk i KBT (bilde)

Besøk av Mari Holm Lønseth

23. juli 2021

23. juli kom stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre) på besøk til KBT. Vi snakket blant annet om psykisk helse-tilbud på både regionalt og nasjonalt nivå, Recovery og de regionale brukerstyrte sentrenes rolle i landet.

Fasade Jarleveien 10 (bilde brukt med tillatelse fra Byggindustri)

Jarleveien 10 – KBT har evaluert beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige

23. juli 2021

(Nye) Jarleveien 10 stod ferdig i 2017. Bygget har 44 leiligheter for personermed alvorlig og langvarig rusavhengighet. Vi har gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hvordan bygget fungerer for dem som bor der.

Tekstplakat med link - Konferansen brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

14. juli 2021

Velkommen til Lillehammer 9.-10. november 2021

I samarbeid med Rådet for psykisk helse, Høgskolen i Innlandet og FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF, arrangerer vi konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Rektor Karl Johan ved KBT Fagskole(bilde)

Uteksaminering av det aller første kullet med erfaringskonsulenter fra KBT Fagskole – en milepæl

23. juni 2021

Første kull med (heltids)studenter ved KBT Fagskole har avlagt sin siste eksamen. Det er en milepæl for den årsgamle fagskolen, og vi har fått mange gode erfaringer vi tar med oss til høsten.

Illustrasjonsbilde av kurs

Oversikt over høstens kurs ved KBT

16. juni 2021

Planen for høstens kurs er klar, og i år lanserer vi to nye kurs: kurs i journalføring og kurs i sosiale rettigheter. I tillegg blir det nye erfaringskonsulentkurs og kurs i brukermedvirkning i forsknig.

Collage - utsnitt fra artikkel og bilde av Juni Høiseth

Hva tenker profesjonelle fagpersoner om brukermedvirkning for barn og unge?

14. juni 2021

Brukermedvirkning for barn og unge | Juni Raak Høiseth i KBT er medforfatter på en fersk artikkel i Fontene Forskning, med tittelen «Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?».

Katie holder presentasjon for Nærøysund (bilde)

Presentasjon av KBT for Namsos kommune

26. mai 2021

Vi i KBT ønsker gjerne å samarbeide med kommuner om brukermedvirkning og tjenesteutvikling. Ta kontakt for å avtale en presentasjon av KBT.

Målfrid J. Frahm Jensen (bilde)

Varsling på timeplanen – Hva gjør du om du oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din?

19. mai 2021

Vi har intervjuet Målfrid J. Frahm Jensen om hennes undervisning på ukesamlingen til KBT Fagskole, boka hun har skrevet og hennes erfaringer som erfaringskonsulent.

Geir Småvik (bilde)

KBT med brukererfaring i Steinkjer

6. april 2021

Geir hjelper Steinkjer kommune med å utvikle brukervennlige tilbud innen rus og psykiatri