Siste nytt fra KBT

Hender (bilde)

Er du pårørende til en som er, eller har vært, underlagt Tvang uten Døgnopphold (TUD)? Nå vil vi høre dine erfaringer.

30. mai 2022

Vi ønsker å høre om dine erfaringer i en undersøkelse som skal finne ut hvordan tjenestene kan bli bedre.

Mann ved PC (bilde)

Vil du jobbe i KBT? Vi har en ledig stilling i 100% som som controller/ økonomimedarbeider (50%) og prosjektkoordinator (50%)

27. mai 2022

Søknadsfrist 14. juni 2022

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johan Johansen

Sosiale entreprenørskap kan spare samfunnet for millioner 

18. mai 2022

Sosial innovasjon handler ikke om å tjene mest mulig penger. Likevel kan sosiale entreprenørskap være svært lønnsomme for samfunnet – ved å spare samfunnet for framtidige utgifter, og ikke minst bidra til at flere får leve meningsfulle liv. I vår holdt vi kurs i sosialt entreprenørskap sammen med Prios, og hadde med oss engasjerte deltakere med gode idéer.

Bilde av prosjektgruppa - erfaringsmedarbeidere i demensomsorg

Erfaringsmedarbeidere som en innovativ drivkraft i demensomsorgen 

4. mai 2022

Frøya kommune og Indre Fosen kommune er med på et pilotprosjekt i samarbeid med oss i KBT, hvor vi bruker erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring som et lavterskeltilbud i demensomsorgen

KBT veiledning av erfaringskonsulenter

Møteplass for erfaringskonsulenter ansatt i Trondheim kommune

22. april 2022

Siden 2020 har KBT tilbudt veiledning av erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus. Etter en pause høsten 2021 tok vi opp veiledningen februar 2022. I den forbindelse har vi pratet med deltakerne fra veiledningssamlingen i mars om jobben som erfaringskonsulent og om veiledningen generelt.

Bilde av en eldre og en yngre mann som snakker sammen

Erfaringsmedarbeidere i demensomsorg – KBT Fagskole i internasjonalt forskningssamarbeid

19. april 2022

Eramus + | Hvordan kan pårørendes erfaring benyttes i demensomsorg? Det prøver KBT Fagskole å finne ut i dette prosjektet, i samarbeid med aktører fra Hellas, Italia og Romania.

Bilde av en gruppe mennesker

KBT Fagskole i Erasmus-samarbeid  – Smart business for all

8. april 2022

Opprettelsen av KBT Fagskole har gitt nye muligheter for folk som ønsker å ta en utdanning som forbereder dem til å bli erfaringskonsulenter. I tillegg det gitt KBT en ny vei inn i internasjonale forskningsprosjekter.

Bilde av ressurs- og prosjektgrupppe i prosjektet Rom for medvirknign

Hva skal til for å få god brukermedvirkning i praksis?

6. april 2022

I prosjektet Rom for medvirkning vil ungdom og fagpersoner samarbeide om å finne ut hvordan god medvirkning for barn og unge kan realiseres i psykisk helsetjenester. 1. april var det oppstartsmøte for ressursgruppen, som kom med innspill på arbeidet som er gjort til nå, og planene videre.

Bilde av undervisning ved KBT Fagskole

KBT Fagskole – søk opptak til studieåret 2022/2023

4. april 2022

Nå kan du søke opptak på erfaringskonsulentstudiet ved KBT Fagskole for skoleåret 2022/2023. Ordinær søknadsfrist er 20. april.

Tekstplakat

Nasjonal konferanse for Recovery 6.-7. september

22. mars 2022

Konferansen Ingenting om oss uten oss har undertema – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus, og foregår på Gardermoen.