Arkiv nyhetssaker

Illustrasjon - hender som holder hver sin puslespillbrikke

Ny ressursgruppe for brukermedvirkning i Midt-Norge

13. september 2023

I de senere år har det vokst fram et behov og et ønske om å styrke kunnskapsgrunnlaget og utdanningsnivået innen brukermedvirkning. Sammen med RIO, Mental Helse, LPP og A-Larm, har KBT dannet en ressursgruppe for brukermedvirkning.

Illustrasjonsfoto

Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom

5. september 2023

I slutten av august kom rapporten Somatisk helse hos pasianter med alvorlig psykisk lidelse fra Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten). Hovedbudskapet i rapporten er blant annet at psykisk lidelse kan overskygge fysisk sykdom.

Bilde av en gruppe mennesker

Arendalsuka 2023

29. august 2023

I august var det duket for Arendalsuka, en møteplass innen mange tema – også psykisk helse og rus. De Regionale Brukerstyrte Sentrene arrangerte debatten «Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?»

Bilde av en skrivebok

Kurs: Journalføring

25. august 2023

Kurs 20. og 22. november. Når skal man skrive journal, og hva bør stå der? Hvordan kan man ivareta bruker-og pårørendeperspektivet?

Bilde til illustrasjon

Møt oss på Arendalsuka

11. august 2023

Vi deltar på Arendalsuka sammen med de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene. Onsdag 16. august kan du følge debatten «Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?» direkte på nett.

Bilde av Juni Raak Høiseth, ungdommer i ressursgruppe Håkon og Oliver samt forsker Petter Viksveen

Det finnes nesten alltid rom for medvirkning  

21. juli 2023

I prosjektet Rom for medvirkning utvikler vi en veileder for behandlere i psykisk helsevern slik at de kan sikre god medvirkning for barn og unge. Etter intervju og workshops har vi nå noen foreløpige funn i prosjektet.

Illustrasjonsbilde - Stabel med bøker

Kurs høsten 2023

14. juli 2023

I høst kan du bli med på kursene journalføring, erfaringskonsulent 2 og trinn 1 i kurs om bruker spør bruker.

Bokanmeldelse: Det dagblinde folket av Helge Ferstad

10. juli 2023

Det dagblinde Folket er en sterk beretning som gir leseren innblikk i hvordan livet til en person med bipolar 1 lidelse kan fortone seg.

Bilde av en gruppe mennesker

Recoveryfremmende aktivitet på GLIMT Recoverysenter – tilbakeblikk på 2022  

3. juli 2023

GLIMT Recverysenter er for alle over 18 år som ønsker en meningsfull hverdag og å være en del av et fellesskap. Men hva kan du egentlig gjøre der?

Bilde fra KBT Fagskoles klasserom

Tvang med og uten døgnopphold, og erfaringer fra levd liv 

26. juni 2023

“Jeg hadde ikke vært her i dag uten tvang. Det har alltid vært noen som har hanket meg inn når jeg har gått på trynet” Det sier erfaringskonsulent Geir når han og Katie underviser ved KBT Fagskole.