Siste nytt fra KBT

Arkiv nyhetssaker

Bilde av Unni Skoglund

RVTS Midt ute med ny podkast

26. juni 2023

RVTS, som KBT samarbeider med i flere sammenhenger, har lansert en ny podkast som retter seg mot fagfolk (men er også lyttbar for andre).

Bilde fra kurset erfaringskonsulent 1

Stort engasjement rundt erfaringskonsulentrollen på kurs

20. juni 2023

8. og 9. juni hadde vi introduksjonskurs om erfaringskonsulentrollen. Vi hadde med deltakere med ulike bakgrunner, og felles for dem var et stort engasjement.

Illustrasjon - Canada

Besøk fra Canada – felles interesse for boligtematikk

15. juni 2023

13. juni fikk vi storfint besøk fra NAPHA, University of Ottawa og McGill University. De var blant annet intressert i å høre hvordan vi i KBT jobber med recovery.

Bilde av prosjekgruppen.

Erfaringsdeling og påfyll i utendørsterapi på Røros

11. mai 2023

I mars  var vi  med på nettverksamling for utendørsterapi på Storwartz på Røros. Samlingen handlet om samisk kultur og sykdomslære i tillegg til erfaringsdeling og innlegg fra flere som bruker utendørsterapi på sine arbeidsplasser. Nettverkssamlingene er for de som tidligere har deltatt på kullkursene i utendørsterapi. Fra KBT var Anne representert, og Roger fra Fagskolen var også med.

Bilde til illustrasjon

Digitalt treff om etikk og brukermedvirkning i forskning og faguvikling

8. mai 2023

Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar i november. Hold av datoen 23. november – mer informasjon kommer.

Bilde av en kaffekopp og en laptop som viser nettsiden til KBT Fagskole.

Nå tilbyr KBT Fagskole utdanning i sosialt entreprenørskap

4. mai 2023

På tampen av 2022 fikk KBT Fagskole akkreditering fra NOKUT til en ny utdanning: Sosialt entreprenørskap. Nå er prosessen med å rekruttere studenter og flere ansatte i full gang.

Bilde: Utsnitt av forsiden til recoveryorientert språkguide

Recoveryorientert språkguide – norsk utgave

28. april 2023

Senter for psykisk helse og rus, USN har i samarbeid med Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (Wellfare), NTNU gitt ut en norsk oversettelse av Mental Health Coordinating Council (MHCC) i Australia sin recoveryorienterte språkguide.

Bilde fra et dialogmøte

Endelig er vi i gang med dialogmøter i kommuner igjen 

14. mars 2023

Dialogmøter med kommuner er en viktig satsning for oss i KBT. Møtene egner seg best fysisk, og i mars kom vi endelig i gang med slike møter igjen. Først ut var Ålesund kommune.

Illustrasjonsfoto

Kurs | Illness Management Recovery – IMR

27. januar 2023

7. og 8. februar 2023, kan du bli med på et digitalt IMR-kurs. Kurset gir deg en grunnopplæring i Illness Management Recovery. Etter gode tilbakemeldinger fra kurset vi hadde høsten 2021, setter vi nå opp et nytt kurs i samarbeid med Recoverystiftelsen.

Illustrasjonsbilde

Boligsosialt arbeid | Å ha et hjem hvor du føler deg beskyttet er alfa omega 

13. januar 2023

Sammen med Trondheim kommune er vi i gang med et forprosjekt om boligsosialt arbeid i Trondheim. Særlig ser vi på hvordan beboerne kan bli delaktige.