Arkiv nyhetssaker

KBT veiledning av erfaringskonsulenter

Møteplass for erfaringskonsulenter ansatt i Trondheim kommune

22. april 2022

Siden 2020 har KBT tilbudt veiledning av erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus. Etter en pause høsten 2021 tok vi opp veiledningen februar 2022. I den forbindelse har vi pratet med deltakerne fra veiledningssamlingen i mars om jobben som erfaringskonsulent og om veiledningen generelt.

Bilde av en eldre og en yngre mann som snakker sammen

Erfaringsmedarbeidere i demensomsorg – KBT Fagskole i internasjonalt forskningssamarbeid

19. april 2022

Eramus + | Hvordan kan pårørendes erfaring benyttes i demensomsorg? Det prøver KBT Fagskole å finne ut i dette prosjektet, i samarbeid med aktører fra Hellas, Italia og Romania.

Bilde av en gruppe mennesker

KBT Fagskole i Erasmus-samarbeid  – Smart business for all

8. april 2022

Opprettelsen av KBT Fagskole har gitt nye muligheter for folk som ønsker å ta en utdanning som forbereder dem til å bli erfaringskonsulenter. I tillegg det gitt KBT en ny vei inn i internasjonale forskningsprosjekter.

Bilde av ressurs- og prosjektgrupppe i prosjektet Rom for medvirknign

Hva skal til for å få god brukermedvirkning i praksis?

6. april 2022

I prosjektet Rom for medvirkning vil ungdom og fagpersoner samarbeide om å finne ut hvordan god medvirkning for barn og unge kan realiseres i psykisk helsetjenester. 1. april var det oppstartsmøte for ressursgruppen, som kom med innspill på arbeidet som er gjort til nå, og planene videre.

Bilde av undervisning ved KBT Fagskole

KBT Fagskole – søk opptak til studieåret 2022/2023

4. april 2022

Nå kan du søke opptak på erfaringskonsulentstudiet ved KBT Fagskole for skoleåret 2022/2023. Ordinær søknadsfrist er 20. april.

Tekstplakat

Nasjonal konferanse for Recovery 6.-7. september

22. mars 2022

Konferansen Ingenting om oss uten oss har undertema – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus, og foregår på Gardermoen.

Bilde fra møte mellom KBT Fagskole og EX-IN

Eksperter gjennom erfaring – KBT Fagskole har møtt EX-IN i Tyskland

21. mars 2022

Erfaringskonsulentrollen har utviklet seg parallelt i mange land. I Tyskland kaller de det gjerne eksperter gjennom erfaring.

(Bilde) Fire ungdommer som står på høyde og holder rundt hverandre i solnedgangen

Unge voksne og recovery. Gratis nettverkssamling torsdag 28. april

8. mars 2022

Recoveryntettverk Midt-Norge inviterer til nettverkssamling om Recovery torsdag 28. april klokken 09.00

Post it-lapper med notater fra gruppearbeid på recovery-workshop

Recovery – hva trenger vi mer kunnskap om?

8. mars 2022

Vi har vært på workshop med praksisfeltet, forskere, pårørende og mennesker med egenerfaring fra psykisk helseproblematikk. Vi reflekterte sammen om recovery. Hvordan mennesker med psykisk helseutfordringer kan få en god hverdag og et godt liv, enten gjennom å leve med utfordringene, eller oppleve bedring.

Bilde av konferansier Stian Reinertsen på NAPHA-konferansen 2022

En meningsfull hverdag for alle?

8. mars 2022

Reportasje fra NAPHA-konferansen 2022, hvor KBT er stolte medarrangører. På scenen stod alt fra gründere til forskere, som både opplyste og inspirerte.