Besøk fra Canada – felles interesse for boligtematikk

13. juni fikk vi lunsjvisitt av to kanadiske professorer, Tim Aubry og Eric Latimer. De jobber ved henholdsvis University of Ottawa og McGill University. I forbindelse med et besøk hos NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid) var de interessert i å høre hvordan vi i KBT jobber med recovery i praksis. Spesielt viste de interesse for recovery college og Glimt recoverysenter.

Boligsosialt arbeid i Norge og Canada

Da vi fortalte om hvordan vi har jobbet med boligtematikk den siste tiden, viste det seg at de to professorene har mye kunnskap om blant annet Housing first i Canada. Møtet vårt var kort, så vi rakk ikke å diskutere så alt for mye, men forhåpentlig kan vi holde kontakten framover og hente inspirasjon fra hverandre.

Samarbeid mellom KBT og Trondheim kommune

I 2022 samarbeidet KBT med Trondheim kommune om et forprosjekt rundt boliger for personer med psykisk helse- og rusproblematikk (last ned rapporten, PDF). Flere av funnene i forprosjektet synes både vi og kommunen det er interessant å gå videre med. Framover skal vi blant annet samarbeide om et prosjekt rundt et område i Trondheim, som vi skal fortelle mer om snart. Kanskje kan vi hente verdifull inspirasjon fra Canada til prosjektet.

Boliger for personer med rusutfordringer er mye debattert i Trondheimsregionen for tiden, blant annet på grunn av protester fra foreldre og naboer til planlagte boliger. KBT-medarbeider Geir, som selv har erfaring fra ROP (rus og samtidig psykisk helse-problematikk), har fremmet brukerperspektivet i debatten. Geir er en viktig ressurs for KBT i når vi jobber med å få fram brukerperspektivet i boligprosjektene, som også er vår oppgave i samarbeidet med Trondheim kommune.