Innovasjon i samhandling med barn og unge

 

Den 12. september var det klart for tredje samling i KS` læringsnettverk «God samhandling med barn og unge» for kommunener fra hele landet på Værnes.

Formålet med læringsnettverket er å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger, og tema for dagen var innovasjon og kreativt arbeid – hvordan kan kommunene tenke nytt i tjenesteutviklingen av helsetilbud for barn og unge? Pernille Letrud og Ida Therese Håverstein, prosjektmedarbeidere i «Min stemme teller», Vilde Jektvik Rønning fra Mental Helse Ungdom, og Christina Kildal deltok som representanter for barn og unges brukerperspektiv.


Å finne behovene

Dagen ble innledet av Siri Eggesvik med innovasjonsteori og hvordan å lage kultur for innovasjon i tjenestebedriftene, hvor hun hele veien særlig la vekt på hvorfor. Videre snakket hun om det å finne behovene og viktigheten av å bli ordentlig kjent med målgruppen; en ting er å observere det som synlig kommer til uttrykk, men det å fange opp de bakenforliggende årsakene er en viktig forutsetninger for  utviklingsarbeid.

Én av måtene å gjøre det på er intervjuer med tidligere eller nåværende brukere av tjenesten, og i forbindelse med det var Pernille, Ida Therese, Vilde og Christina på scenen i ungdomspanel for å gjennomføre intervjutrening med Siri. Hensikten var å illustrere hvordan et intervju bør skje og hva som er viktig å tenke på, for på best mulig måte å kunne kartlegge behovene til brukerne. Det var stor vekt på å bruke åpne spørsmål, og å styre intervjuet etter «hva er viktig for deg?». Øvelsen var vellykket for å få frem hvordan det oppleves og for å få konkrete svar på hva som skal til for å oppleve det annerledes.


«Hvordan vil dette oppleves for barnet/ungdommen?»

Det var duket opp for gruppearbeid jevnlig gjennom hele dagen – bokstavelig talt; bordduken var designet som slik at deltagerne løste oppgavene skriftlig på den og drøftet rundt det. En av oppgavene var å lage en brukers reise gjennom hjelpetjenesten i sin kommune fra start til slutt, ved å kartlegge de ulike behovene i de ulike stegene og finne utfordringer og muligheter. De unge voksne var fordelt på bordene i denne oppgaven, og bisto kommunene i vurderingen om hvorvidt det de kom med henger i tråd med barn og unges behov og opplevelser. Det ble god dialog innad i gruppene, og Pernille kommenterte at deltagerne var veldig engasjerte og hadde tydelig lyst til å bli bedre. Hun synes det var morsomt å komme dit å snakke for folk som følger så godt med.

Brukerperspektivet var et viktig nøkkelord for hele dagen, og det ble gode refleksjoner rundt verdier oppimot praksis i salen; Hva må til for å oppnå god samhandling med barn og unge, hvem må involveres og hvilke aktiviteter må iverksettes? Innovasjon og nye muligheter i hjelpetilbud må være et samarbeid mellom alle involverte aktører og brukere, og de positive tilbakemeldinger fra deltagerne viser at det fikk vi til i dag. Ida Therese understreker:

«Det var veldig spennende å snakke med folk som arbeider med barn og unge. De var veldig engasjerte, og jeg syns det er viktig at de får høre en annen side av saken, viktig at de får høre det fra et brukerperspektiv.»

Dette var den nest siste samlingen i dette læringsnettverket, og vi ser frem til siste samling senere i år hvor vi får høre hva kommunene har gjort i forbindelse med dette og hva det fører til fremover.