Invitasjon til workshop: Hva er kvalitet i treffstedstilbud i kommuner?

Foto: Heidi Westerlund

KBT inviterer til workshop om treffsteder den 29. september

I det flerårige tilgjengelighetsprosjektet er det siden 1998 blitt samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I år er det bl.a. treffsteder som står i fokus, og i den sammenheng vil vi invitere deg til workshop.  Workshopen er en del av KBTs arbeid med å fremme brukererfaringer inn i debatten om hvordan kommunale lavterskeltilbud skal utformes.

Tid: 29.september 2017, kl 12.00 – 16.00
Sted: Kjøpmannsgata 33, 2 etg.


Program for dagen:

12.00 – 12.15 Innledning v/daglig leder Dagfinn Bjørgen/Heidi Westerlund

12.15 – 13.00 Erfaringer fra Bruker Spør Bruker undersøkelser v/Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

13.00 – 13.15 Pause

13.15 – 14.00 Sesjon 1. Workshopping

14.00 – 14.45 Sesjon 2. Workshopping

14.45 – 16.00 Oppsummering v/Dagfinn Bjørgen