Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

I 2016 innledet Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE) et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i frivillig sektor, representerer et viktig supplement til det ordinære hjelpeapparatet for personer som vil et…

Les mer

Medlemsundersøkelse i Stiftelsen Ett skritt videre (2017)

Ingvild Sellereite og Terje Stølan (bildet) er to av de ansvarlige for tilbudet til Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE). I 2016 innledet stiftelsen et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i…

Les mer

Ny ansatt i KBT

Den 1. august fikk KBT en ny prosjektmedarbeider i teamet. Christina Kildal er født og oppvokst i Trondheim.  Som 21 år er hun blitt yngstemann på kontoret. Hun er utdannet kokk på Britannia Hotell, og har til nå jobbet på Café Ni Muser. Hennes arbeidsoppgaver i KBT innebærer hovedsakelig å jobbe med barn- og ungeprosjekter,…

Les mer

Faglunsj om brukermedvirkning – med Marit By Rise

KBT inviterer til faglunsj 8. juni. Denne gangen får vi besøk fra Marit By Rise fra NTNU. Rise har forsket mye på brukermedvirkning, og hva dens rolle er i Norges psykiske helsevesen. Rise har sin PhD i samfunnsmedisin, og en Master i helse-, organisasjon- og kommunikasjonspsykologi. Hennes doktoravhandling “Lifting the veil from user participation in…

Les mer