Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

I 2016 innledet Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE) et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i frivillig sektor, representerer et viktig supplement til det ordinære hjelpeapparatet for personer som vil et skritt videre.

I undersøkelsen beskrives FIRE som «Et fritidstilbud med trygge rammer». Funnene viser også at:

  • FIRE Stiftelsen gir et bredt tilbud av fysisk aktivitet for sine medlemmer, hvor de fleste finner noe som interesserer.
  • Hovedsaklig forholder medlemmene seg til FIRE og hjelpetilbudet der, fordi det er frivillig, etter behov og etter hva den enkelte etterspør.
  • Personlige effekter i form av bedret fysisk form, selvtillit og nye ferdigheter.
  • Det er det rusfrie alternativet FIRE representerer som er viktig for mange.

Forfattere

Heidi Westerlund
Ingvild M. Kvisle

Rapport

Bruker Spør Bruker, Stiftelsen Ett skritt videre (2017)